Lefel 3 Tylino Swedaidd

This is a vocational qualification and includes all the required elements to work effectively as a beauty massage therapist including, units covering the following: providing body massage, health and safety, anatomy and physiology and client care.

Throughout this qualification you will develop your knowledge and understanding of relevant anatomy and physiology, health and safety, and client care. You will develop a range of technical skills enabling you to provide relaxing massage treatments using classical Swedish massage movements. You will also develop interpersonal skills that will assist you to communicate effectively with clients.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Swedish body massage, Client care and communication and health and safety linked to this unit.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Does dim angen i chi feddu ar gymwysterau ffurfiol cyn cychwyn astudio'r cymhwyster hwn er argymhellir bod gennych gymwysterau TGAU graddau A*- C neu Lefel 3 Anatomi a Ffisioleg neu gymwysterau Lefel 2/3 perthnasol sy'n cyfateb.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Therapi Cyflenwol. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn.

Asesiad

You will be assessed on you practical skills on clients, that you may have to provide.
There are online examinations linked to your practical knowledge and related anatomy and physiology.

Dilyniant Gyrfa

Destination spas, Salons, Cruise ships, Mobile therapist

Nodiadau Pellach

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £22, Beauty Kit - £13.75). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Part Time Evening
Dyddiad:11/09/2023
Dyddiau:Tuesday
Amser:17:30 - 20:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:7BE319NA
Ffioedd
Registration Fee: £92
Tuition Fee: £255

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Harddwyr a galwedigaethau cysylltiedig:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau