--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Adeiladu

Cyrsiau Adeiladwaith Addysg Uwch

Lefel 5 Gradd Sylfaen mewn Adeiladwaith a Thirfesur Cynaliadwy

Mae’r Radd Sylfaen mewn Adeiladwaith a Thirfesur Cynaliadwy yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw yn gwrs rhan-amser yn ystod y dydd am dair blynedd.

Lefel 4 HNC Tirfesur

Mae’r HNC mewn Tirfesr yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw yn gwrs dwy flynedd rhan amser gyda’r nos yn unig (dwy noson yr wythnos 17.00 – 21.00).

Cyrsiau
Oriel y Cyfryngau
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau