Yn ôl

Amdanom Ni

Ffurfiwyd Coleg y Cymoedd yn 2013, yn dilyn uno Coleg Ystrad Mynach a Choleg Morgannwg.

Mae dros 10,000 o ddysgwyr yn astudio yng Ngholeg y Cymoedd bob blwyddyn gyda safleoedd yn Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda (Llwynypia) ac Ystrad Mynach.

Mae'r Coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn amser a rhan amser o Lefel Mynediad i Radd mewn dros 15 o feysydd cwricwlwm.

Gan weithio mewn partneriaeth â mwy na 800 o gyflogwyr, mae tîm Gwasanaethau Busnes y Coleg yn cynnig ystod eang o brentisiaethau a phecynnau hyfforddiant masnachol wedi'u teilwra.

Mae'r Coleg wedi buddsoddi'n sylweddol yn ei gyfleusterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ymhlith y prosiectau unigryw mae adeilad Campws Nantgarw (campws £40 miliwn sydd wedi ennill gwobrau), Campws Aberdâr (campws £22 miliwn a agorwyd yn 2017) a chyfleusterau Gwaith Rheilffordd a Cherbydau Modur o'r radd flaenaf.

CYMRAEGENGLISH
Swyddi

Swyddi

Mae Coleg y Cymoedd yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn Sir Rhondda Cynon Taf a Chaerffili gyda dros 800 o staff yn cael eu cyflogi

Polisïau, Dogfennau a'r Gymraeg

Polisïau, Dogfennau a'r Gymraeg

Edrychwch ar wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg a pholisïau a dogfennau eraill.

Canllawiau Cyrsiau a Phrosbectws

Canllawiau Cyrsiau a Phrosbectws

Edrychwch ar Ganllawiau Cyrsiau a Phrosbectws diweddaraf Coleg y Cymoedd

Corff Llywodraethol

Corff Llywodraethol

Mae'r Corff Llywodraethol yn cynnwys 20 aelod o nifer o feysydd amrywiol, sy'n cynrychioli'r gymuned y mae'n ei wasanaethu yn fras.

Tîm Arwain Strategol

Tîm Arwain Strategol

Dewch i gwrdd â'r tîm sy'n arwain Coleg y Cymoedd ar ein taith strategol ac edrychwch ar eu meysydd cyfrifoldeb.

Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd

Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd

Darllenwch genhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd Coleg y Cymoedd

"Eich llwyddiant yn y dyfodol yw'n cenhadaeth"

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yng Ngholeg y Cymoedd rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth fel y gall pob aelod o staff, myfyriwr ac ymwelydd â’r Coleg fod yn hyderus y cânt eu trin ag urddas a pharch.

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa