Yn ôl

Swyddi

Rydym yn anelu at gael gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ymgeiswyr â chymwysterau addas o ystod eang o gefndiroedd i wneud cais ac ymuno â Choleg y Cymoedd.

SWYDDI GWAG PRESENNOL

Gallwch weld ein swyddi gwag presennol isod

CAIS

Peidiwch â chynnwys CV. Llenwch bob rhan o'r ffurflen gais a'i dychwelyd at jobs@cymoedd.ac.uk

 

 

CYMRAEGENGLISH
Technegydd Gwaith Plymwr

Technegydd Gwaith Plymwr

Oriau/Hyd: 20 awr yr wythnos Rhan amser / Parhaol

Cyflog: £22,245 - £23,901 pro rata

Lleoliad: Campws Nantgarw (ond efallai bydd gofyn gweithio ar Gampws y Rhondda, Campws Ystrad Mynach neu Gampws Aberdâr) 

Dyddiad Cau: 23/09/2021 12pm

Dyddiad Cyfweliad: I'w Gadarnhau  

Gweld y Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb y Person

Asesydd TAQA/ILM

Asesydd TAQA/ILM

Oriau/Hyd: 37 Awr y wythnos, Llawn-amser, Cyfnod penodol tan 31/07/2022

Cyflog: £27,492 - £29,352

Lleoliad: Campws Ystrad Mynach (Ond efallai bydd gofyn gweithio ar ein Campysau Aberdâr, Nantgarw neu Rhondda)

Dyddiad Cau: 30/09/2021 12pm 

Dyddiad Cyfweliad: I'w Gadarnhau 

Gweld y Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb y Person

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Oriau/Hyd: (Yn ystod tymhorau'r coleg yn unig) Gwahanol oriau’r Cynorthwy-ydd ar wahanol gampysau, gyda cymysgedd o gontractau parhaol a chyfnod penodol

Cyflog: (£18,957 - £21,540 PRO RATA)

Lleoliad: Gwahanol waith wedi’i leoli ar bob campws

Dyddiad Cau: 27/09/2021 12pm

Dyddiad Cyfweliad: Yr wythnos yn cychwyn Ddydd Llun 4 Hydref 2021 drwy TEAMS

Gweld y Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb y Person

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa