Yn ôl

Swyddi

 MAE COLEG Y CYMOEDD YN CHWILIO AM DDARLITHWYR ACHLYSUROL YN Y MEYSYDD CANLYNOL:-

- Safon Uwch

- Busnes a Chyllid

- Gofal

- Arlwyo

- Gofal Plant

- Adeiladu

- Peirianneg a Chyfrifiadura

- Gwallt a Harddwch

- Sgiliau

- Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

- Mynediad Galwedigaethol

AM RAGOR O WYBODAETH EDRYCHWCH AR Y DDOGFEN ATODEDIG!

Ddogfen / Cerdyn Post

 

PENNAETH YR YSGOL CHWARAEON A GWASANAETHAU CYHOEDDUS

37 AWR

CYFLOG: £42, 321 - £46, 212

LLEOLIR: GAMPWS NANTGARW

DYDDIAD CAU/AWR CAU: DYDD IAU 23RD IONAWR 2020 12:00PM

DYDDIAD CYFWELIAD: I GAEL EI GADARNHAU

DDISGRIFIAD SWYDD / MANYLEB PERSON / CAIS

 

CYDLYNYDD ADEILADWAITH

DYSGU SEILIEDIG AR WAITH

37 AWR

GRADDFA S01 £28,824 - £30, 738

LLEOLIR Y SWYDD AR GAMPWS YSTRAD MYNACH

DYDDIAD/AWR CAU: DYDD LLUN 3 CHWEFROR 2020 17:00PM

DIWRNOD CYFWELIAD: I GAEL EI GADARNHAU

NID DDYLAI YMGEISWYR BLAENOROL YMGEISIO

DDISGRIFIAD SWYDD/MANYLEB PERSON / CAIS

 

HYFFORDDWR/ASESWR ADEILADWAITH

CYFNOD PENODOL (TAN 31/07/20220)

37 AWR

GRADDFA 6 £25, 950 - £27,705

LLEOLIR Y SWYDD AR GAMPWS YSTRAD MYNACH

DYDDIAU CAU: DYDD LLUN 6 CHWEFROR 2020 17:00PM

DIWRNOD CYFWELIAD: I GAEL EI GADARNHAU

NID DDYLAI YMGEISWYR BLAENOROL YMGEISIO

DDISGRIFIAD SWYDD/MANYLEB PERSON / CAIS

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa