Yn ôl

Swyddi

LLENWCH FFURFLEN GAIS A'I DYCHWELYD jobs@cymoedd.ac.uk

  

MAE COLEG Y CYMOEDD YN CHWILIO AM DDARLITHWYR ACHLYSUROL YN Y MEYSYDD CANLYNOL:-

- Safon Uwch

- Busnes a Chyllid

- Gofal

- Arlwyo

- Gofal Plant

- Adeiladu

- Peirianneg a Chyfrifiadura

- Gwallt a Harddwch

- Sgiliau

- Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

- Mynediad Galwedigaethol

AM RAGOR O WYBODAETH EDRYCHWCH AR Y DDOGFEN ATODEDIG ISOD

OS YDYCH CHI'N HOFFI COFRESTRU CWBLHAU CERDYN POST YN ISOD

Llenwch bob rhan o'r cerdyn post a'i dychwelyd jobs@cymoedd.ac.uk

Ddogfen / Cerdyn Post

 

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa