Yn ôl

Swyddi

SWYDDI GWAG PRESENNOL

Gallwch weld ein swyddi gwag presennol isod

CAIS

Peidiwch â chynnwys CV. Llenwch bob rhan o'r ffurflen gais a'i dychwelyd at jobs@cymoedd.ac.uk

 

 

CYMRAEGENGLISH
Asesydd mewn Gofal x3

Asesydd mewn Gofal x3

Awr: 37 awr yr wythnos

Cyflog: Graddfa 6  (27,492.00  29,352.00) 

Lleoliad: Hyblyg o ran campws ond mae'n bosibl y bydd gofyn gweithio ar gampysau eraill.

Dyddiad Cau: Dydd Iau 24/06/2021

(Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl 12:00PM eu hystyried)

Dyddiad Cyfweliad: Dydd Mercher 07/07/2021 (I'W GADARNHAU)

Gweld y Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb y Person

Cynorthwywyr Mewnbynnu Data.

Cynorthwywyr Mewnbynnu Data.

Awr: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £9.85 yr awr 

Lleoliad:  Campws Aberdâr, Nantgarw, Rhondda ac Ystrad Mynach

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 16/06/2021

(Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl 12:00PM eu hystyried)

Dyddiad Cyfweliad: 29/06/2021 neu 30/06/2021

Interview Date: 29/06/2021 or 30/06/2021

Gweld y Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb y Person

Darlithydd Achlysurol

Darlithydd Achlysurol

Oriau/Hyd: Amrywiol

Cyflog: TBC

Lleoliad: Amrywiol

Gweld y Swydd

Cofrestru Buddiant 

Pennaeth y Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol

Pennaeth y Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol

Oriau/Hyd: 37 awr y wythnos Llawn amser/Parhaol

Cyflog: £44,682.00 - £48,792.00 PRO RATA

Lleoliad: Campws Nantgarw (Ond bydd gofyn gweithio ar draws ein pedwar campws)

Dyddiad Cau: 18/06/2021 12pm

Dyddiad Cyfweliad: 30/06/2021

Gweld y Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb y Person

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.