Yn ôl

Swyddi

Cynorthwydd Gwasanaethau Campws (Cyfnod mamolaeth)

Mae’re swydd hon ar gyfer Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Campus sy’n siarad Cymraeg.

Cyfnod-Penodol Awst 2020

37 awr yr wythnos 

Graddfa 3 £18993 i £20331

Lleolir y swydd yng Nghampws Nantgarw

DYDDIAD CAU: Dydd Mawrth 6 Awst 2019

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais


Uwch Swyddog Cymorth TG

37 awr yr wythnos 

Graddfa 6 £25950 i £27705

Lleolir y swydd ar Gampws Ystrad Mynach

DYDDIAD CAU: Dydd Mercher 7 Awst 2019

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais


Prentis Gweinyddiaeth Fusnes 

This is an advert for a WELSH speaking Business Administration Apprentice.

37 awr yr wythnos 

£10,065 i £13,644

Campws Nantgarw

Cyfle cyffrous i ennill sgiliau swyddfa wrth hyfforddi i ennill cymhwyster mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Lleolir y swydd gyda swyddfa'r Weithrediaeth / Pennaeth y coleg. Mae'r tîm yn fach ond yn brysur ac rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019 17:00PM

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais


Hyfforddwr Dechnegydd - Cerbydau Modur

37 awr yr wythnos 

£28824 i £230738

Lleolir y swydd ar Gampws Ystrad Mynach

DYDDIAD CAU: 31 Gorffennaf 2019

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais


Darlithydd Arlwyo

Oriau Dysgu Achlysurol ar draws pob campysau

Asesir cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad

DYDDIAD CAU: 26 Mehefin 2019

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais


Swyddog Adnoddau Dynol Llawn Amser

37 awr yr wythnos 

£22884 i £25128 

Lleolir y swydd yng Nghampws y Rhondda

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd AD a bydd ganddynt dddiddordeb mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

DYDDIAD CAU: Iau 25 Gorffennaf 2019

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais


Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gyflwyno/asesu hyd at Lefel 5

37 awr yr wythnos, Tymor penodol tan Gorffennaf 2020 

£25,950 - £27,705 

Lleolir y sw,ydd yng Nghampws Ystrad Mynach

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd AD a bydd ganddynt dddiddordeb mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

DYDDIAD CAU: Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 2019

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa