Yn ôl

Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd

 

 

Datganiad Cenhadaeth y Coleg yw: "Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth ".

Ei weledigaeth, a osodwyd gan y Corff Llywodraethol, yw:

"Cael ein cydnabod fel coleg rhagorol gan ddysgwyr, staff, busnesau a chymunedau "

Ein gwerthoedd craidd yw:

Mae ein Cenhadaeth a'n Gweledigaeth yn sail i set o Werthoedd Craidd:

  • Canolbwyntio ar y dysgwyr
  • Anelu at berfformiad o safon uchel
  • Gwerthfawrogi pawb ac yn buddsoddi ynddynt
  • Ceisio gwella’n barhaus
  • Bod yn uchelgeisiol, gwrando a chydweithio
  • Datblygu partneriaethau cryf ac effeithiol
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa