Yn ôl

Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd

Datganiad Cenhadaeth y Coleg yw: "Eich Dyfodol yw’n Cenhadaeth".

Ei weledigaeth, a osodwyd gan y Corff Llywodraethol, yw:

"Ein gweledigaeth yw bod yn goleg ardderchog sy'n canolbwyntio ar lwyddiant y dysgwyr"

Ein gwerthoedd craidd yw:

Mae ein Cenhadaeth a'n Gweledigaeth yn sail i set o Werthoedd Craidd:

  • Ffocws ar y Dysgwr: Rhoi buddiannau ein dysgwyr wrth wraidd ein coleg a darparu addysgu a dysgu eithriadol.
  • Gwelliant Parhaus: Meithrin rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn.
  • Datblygu Pobl: Adnabod cyfraniad a datblygu pobl o fewn amgylchedd iach a chefnogol.
  • Gwerthoedd a Diwylliant Cadarnhaol: Hyrwyddo perthynas broffesiynol gadarnhaol gyda'n staff a'n dysgwyr.
  • Partneriaethau ar draws Cymunedau: Mynd ati i greu partneriaethau sy'n ychwanegu gwerth at ein holl weithgareddau.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa