Yn ôl

Tîm Arwain Strategol

Karen Phillips yw Pennaeth Coleg y Cymoedd. Fe'i cefnogir yn y rôl hon gan Dîm Arwain Strategol sy'n cynnwys: -

Is-benaethiaid- Andy Johns, Jonathan Morgan,

Penaethiaid Cynorthwyol - Lesley Robins (Addysgu, Dysgu a Menter), Matthew Tucker (Gwasanaethau Busnes), Gavin Davies (Gwella Ansawdd)

Pennaeth 

Karen Phillips

 

Is-Bennaeth

           

     Andy Johns                      Jonathan Morgan

 

Penaethiaid Cynorthwyol 

                   

        Gavin Davies                          Lesley Robins                  Matthew Tucker

  

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa