Level 3 Extended Diploma in Health & Social Care with Welsh Baccalaureate YR22

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Gofynion Mynediad

Lefel 3 90 credyd Diploma mewn iechyd a gofal cymdeithasol a'r nifer ofynnol o oriau lleoliad gwaith wedi'i gwblhau

Asesiad

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

01F301ND

Dilyniant Gyrfa

Potential Careers

Career Info

 • Medical practitioner

  Average salary: £58,520

 • Care worker or home carer

  Average salary: £16,692

 • Houseparent or residential warden

  Average salary: £16,205

 • Ambulance staff (excluding paramedic)

  Average salary: £22,425

 • Nursing auxiliary or assistant

  Average salary: £19,617

 • Medical or dental technician

  Average salary: £31,161

Description

Medical practitioners diagnose mental and physical injuries, disorders and diseases, prescribe and give treatment, recommend preventative action, and conduct medical education and research activities. They may specialise in particular areas of modern medicine or work in general practice and, where necessary, refer the patient to a specialist.

Entry Requirements

Entrants require a university degree from a medical school recognised by the General Medical Council followed by a year of pre-registration training as a house officer. Some medical schools operate graduate entry schemes. Once the pre-registration period as house officer is completed, doctors undertake up to two years postgraduate training in a chosen speciality.

£33,365
£58,520
£111,345

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa