Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus e.e. y gwasanaeth ambiwlans, tân ac achub a gwasanaethau carchar yn ogystal â’r Llynges, Y Môr-filwyr Brenhinol, Y Fyddin a’r Awyrlu

Mae Diploma Lefel 2 yn darparu cyfle i chi ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, priodweddau ac agweddau personol sy’n hanfodol i lwyddo yn eich gwaith.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis Gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai, Gwella Iechyd a Ffitrwydd er mwyn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn ogystal â’r unedau hyn, byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCH.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 1 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- D mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Rhaid hefyd cael geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, rhaid i chi gwblhau ystod o asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol. Asesir sgiliau ymarferol, asesir drwy holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Byddwch yn derbyn adborth drwy gydol y cwrs. Mae angen i chi fod wedi’ch paratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd rheolaidd a gweithgareddau awyr agored sy’n rhan o asesiad eich cwrs.Bydd rhaid i chi hefyd gwblhau arholiadau sy’n cael eu marcio’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus ac ennill gradd rhagoriaeth, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

01F205NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus ac ennill gradd rhagoriaeth, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa