Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus e.e. y gwasanaeth ambiwlans, tân ac achub a gwasanaethau carchar yn ogystal â’r Llynges, Y Môr-filwyr Brenhinol, Y Fyddin a’r Awyrlu

Mae Diploma Lefel 2 yn darparu cyfle i chi ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, priodweddau ac agweddau personol sy’n hanfodol i lwyddo yn eich gwaith.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis Gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai, Gwella Iechyd a Ffitrwydd er mwyn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn ogystal â’r unedau hyn, byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCH.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 1 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- D mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Rhaid hefyd cael geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, rhaid i chi gwblhau ystod o asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol. Asesir sgiliau ymarferol, asesir drwy holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Byddwch yn derbyn adborth drwy gydol y cwrs. Mae angen i chi fod wedi’ch paratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd rheolaidd a gweithgareddau awyr agored sy’n rhan o asesiad eich cwrs.Bydd rhaid i chi hefyd gwblhau arholiadau sy’n cael eu marcio’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus ac ennill gradd rhagoriaeth, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

01F205NA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus ac ennill gradd rhagoriaeth, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Potential Careers

Career Info

 • Senior police officer

  Average salary: £55,517

 • National government administrative occupation

  Average salary: £21,080

 • Public services associate professional

  Average salary: £26,774

 • Prison service officer (below principal officer)

  Average salary: £21,587

 • Fire service officer (watch manager or below)

  Average salary: £29,075

 • Police officer (sergeant or below)

  Average salary: £35,159

Description

Senior police officers plan, organise, direct and co-ordinate the resources and activities of a specific geographical or functional area of generalised or specialised police work. Senior officers of the British Transport Police direct the specialised police service for the railway network across Britain.

Entry Requirements

Promotion to the rank of inspector can be by qualifying examination. There are no qualifying examinations to ranks above inspector; promotion is by selection only. There are accelerated promotion schemes available. All police forces have age restrictions and medical requirements.

£33,462
£55,517
£95,004

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa