Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig llwybr i mewn i Addysg Uwch ar gyfr proffesiwn ym maes Iechyd. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial a’ch paratoi ar gyfer astudio mewn prifysgol.

Mae nifer o gyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i ennill graddau ac uwch ddyfarniadau eraill megis graddau nyrsio, therapi galwedigaethol a bydwreigiaeth, ymarfer yn yr adran lawdriniaethau, diploma paramedig a gwaith cymdeithasol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Cymdeithaseg, Seicoleg, Ffisioleg Dynol, Astudiaethau Iechyd, Rhifedd a Chyfathrebu. Mae’r meysydd pwnc a Chyfathrebu'n cael eu hastudio ar Lefel 3, astudir Rhifedd ar Lefel 2.

Gofynion Mynediad

Does dim angen cymwysterau ffurfiol ond mae’n hanfodol bod safon eich llythrennedd a rhifedd yn dda. Cewch eich gwahodd i gyfweliad a chael asesiad llythrennedd a rhifedd i sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Rhaid eich bod wedi ymrwymo i ddatblygu’ch gallu. Dylech fod yn ymwybodol bod angen lefel uchel o ymroddiad i astudio’r cwrs gan y byddwch yn gweithio ar safon lefel tri.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy asesiadau parhaus, traethodau, prosiectau a chyflwyniadau ar lafar gyda rhai profion ar ddiwedd uned. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal ffeiliau’ch cwrs a phob portffolio i’r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

01F306RA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais i astudio cwrs Gradd Anrhydedd mewn Addysg Uwch mewn ystod eang o gyrsiau ym maes Iechyd mewn Prifysgol neu Sefydliad Addysg Uwch o’ch dewis.

Potential Careers

Career Info

 • Officer in armed forces

  Average salary: N/A

 • Fire service officer (watch manager or below)

  Average salary: £29,075

 • Prison service officer (below principal officer)

  Average salary: £21,587

 • Public services associate professional

  Average salary: £26,774

 • Nursing auxiliary or assistant

  Average salary: £19,617

 • Ambulance staff (excluding paramedic)

  Average salary: £22,425

Description

Officers in armed forces serve as commissioned officers in Her Majesty’s armed forces, foreign and Commonwealth armed forces; plan, direct, organise and administer military operations; and perform duties for which there is no civilian equivalent.

Entry Requirements

Entry to a commission in the UK armed forces is possible with GCSEs/S grades and A levels/H grades, or with higher academic qualifications, or by promotion from NCO or other rank. Each arm of the forces has different age restrictions. Candidates must pass a medical examination and interview.

£0
£0
£0

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa