Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer symud ymlaen i Addysg Uwch i astudio gwyddoniaeth. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial a’ch paratoi i astudio mewn Prifysgol gyda nifer o gyn-ddysgwyr yn mynd ymlaen i ennill graddau a dyfarniadau eraill.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd yn astudio Cemeg, Bioleg a Ffiseg i gyd ar Lefel 3 a Mathemateg, TG a Chyfathrebu ar Lefel 2. Astudir ystod o unedau ar gyfer pob maes gwyddonol gyda sesiynau ymarferol i wella’ch dealltwriaeth o’r theori.

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs yn gofyn am ymrwymiad uchel ei lefel gan fod y rhan fwyaf o’r gwaith ar Lefel 3 (cyfwerth â safon lefel A). Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac ymgymryd ag asesiad llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu’n barhaus. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal ffeiliau’ch cwrs a phob portffolio i’r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

02F309NA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch wneud cais am gyrsiau gradd Anrhydedd mewn Addysg Uwch mewn ystod eang o feysydd cysylltiedig â Gwyddoniaeth neu chwilio am swydd. Cyfrifoldeb y dysgwr fydd gwirio bod y cwrs Diploma Mynediad yn llwybr dilyniant addas ar gyfer eu gradd.

Potential Careers

Career Info

 • Chemical scientist

  Average salary: £32,604

 • Biological scientist or biochemist

  Average salary: £42,725

 • Physical scientist

  Average salary: £42,900

 • Laboratory technician

  Average salary: £19,598

 • Science, engineering or production technician n.e.c.

  Average salary: £21,294

Description

Chemical scientists analyse and research physical aspects of chemical structure and change within substances and develop chemical techniques used in the manufacture or modification of natural substances and processed products.

Entry Requirements

Entrants usually possess a degree. Entry may also be possible with an appropriate BTEC/SQA award, an Advanced GNVQ/GSVQ Level III, or other academic qualifications. Further specialist training is provided on the job. Some employers may expect entrants to gain professional qualifications.

£20,553
£32,604
£49,940

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa