Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs Uwch Dystysgrif BTEC hwn yn gwrs academaidd, ymarferol yn ymwneud â gwaith. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau’n seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a galwadau realistig y gweithle. Mae’r cwrs yn delio â’r wybodaeth sylfaenol a’r sgiliau technegol ymarferol sy’n darparu sylfaen gadarn ar gyfer darpar yrfaoedd neu ar gyfer symud ymlaen i gymhwyster uwch.

Byddwch hefyd yn astudio uned o Dystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg i ategu’r theori a ddysgwyd. Ochr yn ochr â’r cwrs hwn, byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae Uwch Dystysgrif BTEC yn cynnwys yr unedau canlynol: Byd o Beirianneg; Ymchwilio i Gynnyrch gwaith Peiriannydd; Peirianneg gyda Chymorth Cyfrifiadur; Technegau Peiriannu; Dehongli a Defnyddio Gwybodaeth Beirianegol; Mathemateg ar gyfer Peirianneg; Gwyddoniaeth Drydanol a Mecanyddol ar gyfer Peirianneg; Rhedeg Gweithle Effeithlon; Rhaglennu Rheolaeth Rifol ar Gyfrifiadur

Gwyddoniaeth Drydanol a Mecanyddol ar gyfer Peirianneg; Rhedeg Gweithle Effeithlon; Rhaglennu Rheolaeth Rifol ar Gyfrifiadur

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Mae Bagloriaeth Cymru hefyd yn darparu cyfle i astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru ar lefel briodol.

• Preparing and using lathes for Turning techniques

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU gradd A*- D yn cynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 1 gyda'r dewis priodol o unedau.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy ddefnyddio ystod o ddulliau gan gynnwys prosiectau ymarferol asesiadau ar-lein, aseiniadau a gwaith cwrs. Caiff eich portffolio ei raddio gyda gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F213RB

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus cewch gyfle i symud ymlaen i gwrs Diploma Atodol lefel 3 BTEC mewn Peirianneg neu i gwrs Tystysgrif lefel 3 VRQ mewn Technoleg Peirianneg. Fodd bynnag, mae hyn yn amodol ar fwrdd dyfarnu a chyfweliad. Mae llawer o ddysgwyr wedi llwyddo i sicrhau prentisiaeth ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa