Level 3 Certificate in Engineering Technologies

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd yr unedau fyddwch chi'n eu hastudio ar y cwrs hwn yn rhai ymarferol yn bennaf ac yn cynnwys tair uned VRQ lefel 3 a thair uned NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianyddol ar lefel 2.

You will also complete units of the QPEO Diploma in Performing Engineering Operations at level 2. In addition to these qualifications, you will also study, at an appropriate level, Essential Skills for Work & Life, Communication, Application of Number or GCSE English/Maths.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar gyfer y Dystysgrif VRQ, byddwch yn astudio'r canlynol:

• Iechyd a Diogelwch Peirianyddol ac Amgylcheddol • Effeithiolrwydd a gwelliannau mewn peirianneg sefydliadol • Turnio Uwch.

Ar gyfer y Diploma NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianyddol, byddwch yn astudio'r canlynol: Cynhyrchu cydrannau drwy ddefnyddio technegau ffitio â llaw • Paratoi a defnyddio turn ar gyfer gweithrediadau turnio • Paratoi a defnyddio peiriannau melino.

Byddwch yn astudio Bagloriaeth Cymru, lle byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Gall y dysgwr fynd ymlaen i wneud Diploma lefel 3 VRQ mewn Technoleg Peirianneg sy'n cynnwys Melino Uwch a Dylunio drwy Ddefnyddio Cyfrifiadur (CAD). Cynigir y cwrs hwn yn rhan amser yn unig ar gyfer dysgwyr sydd mewn cyflogaeth mewn amgylchedd Beirianyddol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU A*-C yn cynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 gyda'r cyfuniad a graddau priodol o unedau.

Cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Caiff eich cymwyseddau ymarferol eu hasesu'n barhaus a bydd angen i chi hefyd sefyll arholiad aml-ddewis ar-lein.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F313RA

Dilyniant Gyrfa

  • Wedi i chi ddatblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau Peirianneg Fecanyddol, mae cyfle am waith i'w gael ym meysydd Gwneuthurwyr Offer, Peirianneg Awyrofod a Thrin Cerbydau. Cewch hefyd eich annog i geisio prentisiaeth o fewn diwydiant perthnasol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa