Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn bennaf ar gyfer y rhai sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant moduron a symud ymlaen i astudiaethau uwch eu lefel yn y maes.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol a luniwyd i’ch galluogi i gael gwaith yn un o wahanol feysydd y diwydiant moduron.

Mae’r cwrs yn cynnwys: Gwaith ymarferol ar Foduron, Theori a addysgir drwy ystod o ddulliau, e.e. darlithoedd, tiwtorial ac ymchwiliadau. Gallai ymweliadau â diwydiant moduron / ymweliadau addysgol fod yn rhan o’r rhaglen a bydd Dysgwyr yn defnyddio’r offer diweddaraf, o’r radd flaenaf i’w helpu yn y broses o ddysgu.

Byddwch yn astudio nifer o unedau sy’n golygu datod, profi ac amnewid unedau ac elfennau/ atgyweirio eitemau. Mae’r profiad ymarferol ynddo’i hun yn amhrisiadwy i ddarpar gyflogwyr. Ategir y cwrs hwn gan gymhwyster Bagloriaeth Cymru yn ogystal â sgiliau allweddol ar Lefel 1. Ategir yr studiaethau academaidd gan brofiad gwaith a thripiau maes.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A* - E gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster cwrs Lefel Mynediad mewn Cerbydau Modur.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy brofion gwybodaeth ar-lein a phorffolio o waith yn y gweithle lle byddwch yn cofnodi manylion o aseiniadau gwaith a gynhalioch.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F103HA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais am wahanol swyddi yn y diwydiant moduron. Gall hefyd fod yn gam cyntaf i chi ar eich ffordd efallai i astudio Diploma Uwch Cenedlaethol neu Radd mewn pynciau Modurol megis peirianneg moduron rasio. Cynhelir cyrsiau dilyniant ar gampws Ystrad Mynach mewn adeilad pwrpasol newydd, lle gallwch wneud cais i astudio am gymhwyster Lefel 2 (yn amodol ar asesiad theori ac ymarferol)

Potential Careers

Career Info

  • Vehicle technician, mechanic or electrician

    Average salary: £19,812

  • Mechanical engineer

    Average salary: £36,758

Description

Vehicle technicians, mechanics and electricians accept calls for help and repair and service the mechanical parts and electrical/electronic circuitry and components of cars, lorries, buses, motorcycles and other motor vehicles, and repair and service auto air-conditioning systems.

Entry Requirements

There are no formal academic entry requirements, although some employers may require GCSEs/S grades or an equivalent qualification. Training is undertaken off- and on-the-job. NVQs/SVQs at Levels 2 and 3 are available. Apprenticeships at NVQ/SVQ Levels 2 and 3 are available and take three to four years to complete.

£12,032
£19,812
£27,671

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa