Lefel 1 mewn Gosod Brics

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o osod brics er mwyn darparu sail i yrfa o fewn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i chi wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i gael gwaith yn y diwydiant.

Mae’r cymhwyster yn cydnabod eich bod yn gwybod y gwaith ac yn profi’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael. Ynghyd â’r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y diwydiant a’ch paratoi ar gyfer gyrfa o fewn y sector. Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ymhlith yr unedau y byddwch efallai'n eu hastudio mae: Trin a Storio Deunyddiau; Perthynas Waith; Llwyfannau Gwaith; Paratoi Deunyddiau; Paratoi Cydrannau; Defnyddio Cydrannau a Deunyddiau.

Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi theori ac ymarferol yn y gweithdy ar osod brics a gyda llawer o gyfleoedd i weithio gydag offer llaw a chyflawni gwaith adeiladu.

Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru. Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd a iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Mae Bagloriaeth Cymru hefyd yn darparu cyfle i astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru ar lefel briodol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU gradd A * - E sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg / Rhifedd neu gwblhau Sgiliau Adeiladu Mynediad 3 yn llwyddiannus ac yn gweithio ar lefel Mynediad 3 mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys profion ymarferol a phrofion ar eich gwybodaeth o’ch gwaith fesul uned, arholiad allanol a phortffolio o Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F102YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i’r Diploma Lefel 2. Os byddwch yn cael gwaith/prentisiaeth byddwch yn gymwys i astudio NVQ mewn Gwaith Brics.

Potential Careers

Career Info

  • Bricklayer or mason

    Average salary: £20,417

Description

Bricklayers and masons erect and repair structures of stone, brick and similar materials and cut, shape and polish granite, marble, slate and other stone for building, ornamental and other purposes.

Entry Requirements

There are no formal academic entry requirements, though GCSEs/S grades are advantageous. Entry is typically through an apprenticeship or traineeship approved by ConstructionSkills leading to an NVQ/SVQ in General Construction at Level 3.

£14,801
£20,417
£27,924

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa