Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno sgiliau ymarferol a theori gwaith plymwr ar gyfer y rhai sydd yn newydd i’r diwydiant adeiladu ac i waith plymwr

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Cwrs ymarferol ydy hwn gyda’r sail gwybodaeth i ddysgu sgiliau sylfaenol gwaith plymwr ac egwyddorion sylfaenol gwaith plymwr megis:

• Gwyddoniaeth gwaith plymwr, • Plygu, • Uniadu, • Gosod peipen gopr a pheipen ddur carbon isel • Deunyddiau sylfaenol, • Cysyniadau damcaniaethol • Iechyd a Diogelwch.

Byddwch hefyd yn ystyried systemau dwr poeth ac oer yn ogystal â draeniad uwchben y ddaear.

Fel rhan o’r cwrs bydd gofyn i chi gwblhau Sgiliau Hanfodol Lefel 1 mewn TGCh, Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru..

Gofynion Mynediad

Bydd angen 2 TGAU A * -E (sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg) a 1 TGAU A * -D mewn Mathemateg / Rhifedd

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir yn barhaus drwy arsylwi asesiadau ymarferol yn uniongyrchol, ynghyd â chwestiynau aml-ddewis ar-lein drwy gydol y flwyddyn. Cynhelir prawf terfynol aml-ddewis ar-lein ar ddiwedd y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F107AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2 Gwaith Plymwr.

Potential Careers

Career Info

  • Plumber or heating or ventilating engineer

    Average salary: £26,072

Description

Jobholders in this unit group assemble, install, maintain and repair plumbing fixtures, heating and ventilating systems and pipes and pipeline systems in commercial, residential and industrial premises and public buildings.

Entry Requirements

There are no formal academic requirements although GCSEs/S grades are advantageous. NVQs/SVQs in Mechanical Engineering Services are available at Levels 2 and 3. Apprenticeships are available for plumbing and lead to an NVQ/SVQ at Level 3.

£18,311
£26,072
£35,451

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa