Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno sgiliau ymarferol a theori gwaith plymwr ar gyfer y rhai sydd yn newydd i’r diwydiant adeiladu ac i waith plymwr

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Cwrs ymarferol ydy hwn gyda’r sail gwybodaeth i ddysgu sgiliau sylfaenol gwaith plymwr ac egwyddorion sylfaenol gwaith plymwr megis:

• Gwyddoniaeth gwaith plymwr, • Plygu, • Uniadu, • Gosod peipen gopr a pheipen ddur carbon isel • Deunyddiau sylfaenol, • Cysyniadau damcaniaethol • Iechyd a Diogelwch.

Byddwch hefyd yn ystyried systemau dwr poeth ac oer yn ogystal â draeniad uwchben y ddaear.

Fel rhan o’r cwrs bydd gofyn i chi gwblhau Sgiliau Hanfodol Lefel 1 mewn TGCh, Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru..

Gofynion Mynediad

Bydd angen 2 TGAU A * -E (sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg) a 1 TGAU A * -D mewn Mathemateg / Rhifedd

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir yn barhaus drwy arsylwi asesiadau ymarferol yn uniongyrchol, ynghyd â chwestiynau aml-ddewis ar-lein drwy gydol y flwyddyn. Cynhelir prawf terfynol aml-ddewis ar-lein ar ddiwedd y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F107AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2 Gwaith Plymwr.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa