Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs ymarferol ydy hwn ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer ac sy’n dymuno datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth ymhellach yn y diwydant gwaith coed ac yn chwilio am swydd neu Brentisiaeth Fodern.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae Diploma Lefel 2 yn rhan o fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen. Mae’r cwrs yn cynnwys nifer o unedau sydd wedi’u rhannu’n ddwy, i brofi’ch gwybodaeth ddamcaniaethol a’ch gallu ymarferol.

Ymhlith yr unedau a astudir mae Cynnal gweithrediadau gosod Cynnal a chadw gwaith saer heb fod yn adeiladwaith Cynnal gweithrediadau ail osodiad Cynnal gweithrediadau adeiladwaith sgerbwd Iechyd, diogelwch a lles yn y diwydiant adeiladu a’r diwydiannau cysylltiol Paratoi a defnyddio offer cludadwy ar gyfer gwaith coed a gwaith saer Deall technoleg adeiladu Deall gwybodaeth, meintiau a chyfathrebu gyda eraill

Bydd rhaid i chi hefyd weithio ar brawf ymarferol a amserir. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau Sgiliau Hanfodol ar Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a hefyd prawf Diogelwch Safle Adeiladu a fydd yn caniatáu i chi wneud cais am gerdyn diogelwch safle (CSCS).

Ynghyd â’r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd gofyn eich bod wedi cwblhau cwrs Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer yn llwyddiannus. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd i sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Byddwch yn cwblhau ystod o dasgau ymarferol, prosiectau ac aseiniadau ysgrifenedig a chynhyrchu portffolio o dystiolaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F203RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn byddwch yn gallu chwilio am swydd yn y diwydiant adeiladu fel prentis Saer a chwblhau NVQ ar Lefel 2 a fydd yn cwblhau fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa