Lefel 2 mewn Gosod Brics

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu i chi ddatblygu ymhellach y sgiliau enillwyd ar y rhaglen Diploma Lefel 1. Mae'n darparu rhagor o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i ddeall a chymhwyso sgiliau gosod brics ac yn dilyn fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn gwneud tasgau ymarferol i gael sgiliau a gwybodaeth yn y meysydd canlynol: Gwybodaeth sy'n sail i osod brics a blociau; codi a gosod allan adeiledd sylfaenol; gwaith brics nodwedd, codi a thynnu lawr llwyfannau gwaith; storio adnoddau'n barod at waith ac arferion gwaith effeithlon

Byddwch hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol ar Lefel 2 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd angen cymhwyster Lefel 1 mewn gwaith Brics. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o dasgau ymarferol, prosiectau ac aseiniadau ysgrifenedig, a chyflwyno portffolio o dystiolaeth. Bydd profion diwedd uned yn cael eu cwblhau ar-lein ynghyd ag arholiad allanol ar-lein fydd yn cael ei gynnal tua diwedd y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F202AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i raglen NVQ Lefel 2 fel prentis neu hyfforddai i fod yn grefftwr cymwysedig.

Potential Careers

Career Info

  • Bricklayer or mason

    Average salary: £20,417

Description

Bricklayers and masons erect and repair structures of stone, brick and similar materials and cut, shape and polish granite, marble, slate and other stone for building, ornamental and other purposes.

Entry Requirements

There are no formal academic entry requirements, though GCSEs/S grades are advantageous. Entry is typically through an apprenticeship or traineeship approved by ConstructionSkills leading to an NVQ/SVQ in General Construction at Level 3.

£14,801
£20,417
£27,924

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa