Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs ymarferol ydy hwn ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer ac sy’n dymuno datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth ymhellach yn y diwydant gwaith coed ac yn chwilio am swydd neu Brentisiaeth Fodern.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae Diploma Lefel 2 yn rhan o fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen. Mae’r cwrs yn cynnwys nifer o unedau sydd wedi’u rhannu’n ddwy, i brofi’ch gwybodaeth ddamcaniaethol a’ch gallu ymarferol.

Ymhlith yr unedau a astudir mae Cynnal gweithrediadau gosod Cynnal a chadw gwaith saer heb fod yn adeiladwaith Cynnal gweithrediadau ail osodiad Cynnal gweithrediadau adeiladwaith sgerbwd Iechyd, diogelwch a lles yn y diwydiant adeiladu a’r diwydiannau cysylltiol Paratoi a defnyddio offer cludadwy ar gyfer gwaith coed a gwaith saer Deall technoleg adeiladu Deall gwybodaeth, meintiau a chyfathrebu gyda eraill

Bydd rhaid i chi hefyd weithio ar brawf ymarferol a amserir. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau Sgiliau Hanfodol ar Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a hefyd prawf Diogelwch Safle Adeiladu a fydd yn caniatáu i chi wneud cais am gerdyn diogelwch safle (CSCS).

Ynghyd â’r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd gofyn eich bod wedi cwblhau cwrs Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer yn llwyddiannus. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd i sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Byddwch yn cwblhau ystod o dasgau ymarferol, prosiectau ac aseiniadau ysgrifenedig a chynhyrchu portffolio o dystiolaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F203AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn byddwch yn gallu chwilio am swydd yn y diwydiant adeiladu fel prentis Saer a chwblhau NVQ ar Lefel 2 a fydd yn cwblhau fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen.

Potential Careers

Career Info

  • Carpenter or joiner

    Average salary: £20,924

Description

Carpenters and joiners construct, erect, install and repair wooden structures and fittings used in internal and external frameworks and cut, shape, fit and assemble wood to make templates, jigs, scale models and scenic equipment for theatres.

Entry Requirements

There are no formal academic entry requirements, though GCSEs/S grades are advantageous. Entry is typically through an apprenticeship or traineeship approved by ConstructionSkills leading to an NVQ/SVQ in General Construction at Level 3.

£14,898
£20,924
£28,431

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa