Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys holl elfennau craidd Bagloriaeth Cymru a hefyd yn rhoi cyfle i chi astudio Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn TG

Mae’r rhaglen yn cynnig y cyfle i chi astudio theori cyfrifiadureg a’i gymwysiadau ymarferol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar gyfer cymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch byddwch yn cwblhau gweithgareddau Menter, tair Sgil Hanfodol a hyd at dair Sgil Allweddol Ehangach. Hefyd o fewn y pwnc hwn byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys Cymru, Ewrop a’r Byd, Dysgu yn y gweithle ac Addysg ersonol a Chymdeithasol

Byddwch yn cwblhau cymhwyster gwerth naw deg credyd yn atodol i’ch Diploma lefel 3. Y pynciau a astudir: Datblygu Gwefan, Dylunio a Datblygu Meddalwedd, Mathemateg ar gyfer Ymarferwyr TG, Flash for Games a Modelu 3D. ,

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg a chwblhau Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi. Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â’r profiad priodol ond sydd heb fod, o angenrheidrwydd, yn meddu ar y cymwysterau academaidd.

Asesiad

Asesir Bagloriaeth Cymru drwy gynhyrchu portffolio o’r hyn a ddysgwyd a chwblhau prosiect sylweddol. Seilir asesiadau ar yr unedau a astudir. Asesir pob uned yn fewnol ar ffurf aseiniadau a gwaith ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

06F301YB

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus cewch gyfle i chwilio am swydd fel Technegydd Llinell Gymorth neu Dechnegydd Cymorth Systemau. Neu, gyda’r graddau priodol, gallwch symud ymlaen i Addysg Uwch megis Gradd Sylfaen a fydd yn gwella’ch rhagolygon o gael swydd.

Potential Careers

Career Info

 • Electrical or electronics technician

  Average salary: £23,498

 • Metal working production or maintenance fitter

  Average salary: £28,763

 • Telecommunications engineer

  Average salary: £29,484

 • IT engineer

  Average salary: £23,264

Description

Electrical and electronics technicians perform a variety of miscellaneous technical support functions to assist with the design, development, installation, operation and maintenance of electrical and electronic systems.

Entry Requirements

Entrants usually possess GCSEs/S grades, an Intermediate GNVQ/GSVQ Level II or a BTEC/ SQA award. NVQs/SVQs in Servicing Electronic Systems are available at Levels 2 and 3.

£14,898
£23,498
£34,437

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa