Lefel 3 Mewn Technoleg Ewinedd

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Ewinedd (QCF) yn gymhwyster parod ar gyfer swydd yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)

Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau ym maes Gwasanaethau Ewinedd i lefel uchel o allu galwedigaethol i’ch galluogi i ddarpau gwasanaethau yn eich salon eich hunan.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i chi allu gweithio’n gymwys fel uwch ymarferydd yn y diwydiant ewinedd. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn darparu triniaethau i’r dwylo a’r traed, monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch, gofal cleientiaid a chyfathrebu â chleientiaid, cynnal iechyd a lles a chymhwyso a chynnal ychwanegiadau i’r ewinedd. I wella’ch sgiliau ymarferol ymhellach cewch gyfle i astudio’r unedau ymarferol canlynol:

Arddangos stoc i hybu gwerthiant, cynhyrchion a gwasanaethau, gwella ewinedd gan ddefnyddio ffeiliau trydan a chynllunio a chymhwyso celf ewinedd.

Bydd angen i chi hefyd gwblhau: L3 Cyfathrebu; L3 Cymhwyso Rhif; L3 Gweithio gydag Eraill.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd A*-D yn cynnwys Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster Lefel 2 sgiliau sector. Y gallu i fynychu amserlen y cwrs; Gwybodaeth o’r diwydiant a’r gofynion galwedigaethol.

Ymrwymiad i gynhyrchu a darparu cleientiaid i’w hasesu. Ymrwymiad i weithio ar gyflymder pwrpasol. Mae'n orfodol prynu cit ewinedd a gwisg briodol.

Asesiad

Asesir drwy arsylwi gwaith ymarferol, cwestiynau llafar, cwestiynau ysgrifenedig ac arholiadau a osodir yn allanol. Bydd angen i chi greu portffolio o dystiolaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £35, Beauty Kit - £186). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7BF309NA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae hwn yn gymhwyster cydnabyddedig ar gyfer gweithio fel uwch dechnegydd ewinedd. Mae hefyd yn darparu llwyfan gadarn I ddysgu neu hyfforddiant pellach. Gallech symud ymlaen I gymwysterau galwedigaethol arbenigol VTCT ar Lefel 3 a 4
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa