Lefel 1 mewn Chwaraeon

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed sy’n dymuno gyrfa yn y diwydiant chwaraeon a hamdden

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis Risgiau a Pheryglon mewn Chwaraeon a Hamdden Actif; Cymryd rhan mewn Ymarfer a Ffitrwydd; Sut mae’r Corff yn Gweithio; Cynllunio’ch Rhaglen Ffitrwydd eich Hun; Arwain Gweithgaredd Chwaraeon a Hamdden Actif; Cyfleoedd Gwaith ym maes Chwaraeon a Hamdden Actif a Gweithgareddau Corfforol ar gyfer Plant.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 3 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- E Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu a Chymwyso Rhif. Bydd hefyd angen geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 1 mewn Chwaraeon, rhaid i chi gwblhau asesiadau mewnol ymhob uned. Asesir eich sgiliau ymarferol, holi ar lafar, gwaith aseiniad a gwaith ysgrifenedig. Asesir pob uned a’u graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

08F102YA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon. Gallech hefyd wneud cais am waith mewn nifer o feysydd yn y diwydiant chwaraeon e.e. gweithio mewn canolfan hamdden neu hyfforddwr chwaraeon.

Potential Careers

Career Info

 • Leisure or sports manager

  Average salary: £25,974

 • Sports player

  Average salary: £19,500

 • Sports coach, instructor or official

  Average salary: £20,280

 • Fitness instructor

  Average salary: £15,756

Description

Leisure and sports managers organise, direct and co-ordinate the activities and resources required for the provision of sporting, artistic, theatrical and other recreational and amenity services.

Entry Requirements

Both graduate and non-graduate entry is possible. Off- and on-the-job training is provided. NVQs/SVQs in relevant areas are available at Levels 3 and 4. Professional qualifications may also be required for some posts.

£16,556
£25,974
£46,137

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa