Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs ymarferol perthnasol i waith ydy Diploma Lefel 2 BTEC mewn Chwaraeon. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy’n seilieidig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a galwadau realistig y gweithle.

Mae’n eich cyflwyno i’r maes cyflogaeth yr ydych wedi’i ddewis ac yn darparu sail da i symud ymlaen i gymwysterau uwch yn y maes.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o bynciau megis Profi Ffitrwydd a Hyfforddiant, Datblygu Ffitrwydd Personol, Chwaraeon Ymarferol; Anatomi a Ffisioleg ar gyfer Chwaraeon; Effaith Ymarfer ar Systemau’r Corff; Anafiadau mewn Chwaraeon; Cynllunio ac Arwain Gweithgareddau Chwaraeon a Chynllunio a Chynnal Digwyddiad Chwaraeon.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A* - D gan gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth neu Diploma Lefel 1 BTEC mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus..

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Diploma Lefel 2 mewn Datblygiad Chwaraeon, rhaid i chi gwblhau ystod o asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig. Asesir eich sgiliau ymarferol, holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Bydd rhaid i chi hefyd gwblhau arholiadau sy’n cae; eu marcio’n allanol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

08F202NC

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, ac ennill gradd teilyngdod, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon. Gallech hefyd wneud cais am swydd mewn nifer o feysydd y diwydiant chwaraeon megis mewn canolfan hamdden neu hyfforddwr chwaraeon.

Potential Careers

Career Info

 • Leisure or sports manager

  Average salary: £25,974

 • Sports player

  Average salary: £19,500

 • Sports coach, instructor or official

  Average salary: £20,280

 • Fitness instructor

  Average salary: £15,756

Description

Leisure and sports managers organise, direct and co-ordinate the activities and resources required for the provision of sporting, artistic, theatrical and other recreational and amenity services.

Entry Requirements

Both graduate and non-graduate entry is possible. Off- and on-the-job training is provided. NVQs/SVQs in relevant areas are available at Levels 3 and 4. Professional qualifications may also be required for some posts.

£16,556
£25,974
£46,137

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa