Lefel 2 mewn Criw Gweini mewn Awyren

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae hwn yn gwrs un flwyddyn i rai dros 17 mlwydd oed â diddordeb mewn gyrfa fel Criw Gweini mewn Awyren.

Mae’r Diploma Lefel 2 yn rhoi cyfle i chi ddatblygu amrediad o sgiliau a thechnegau, rhinweddau ac agweddau personol sydd eu hangen i weithredu’n llwyddiannus mewn byd gwaith.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Drwy sesiynau ymarferol a theori, byddwch yn dysgu sut i ddelio’n effeithiol â iechyd, diogelwch teithwyr awyr, sefyllfaoedd anarferol, peryglus/argyfyngus ac anghenion y teithwyr.

Cewch hefyd ymweld â man hyfforddi British Airways yn Heathrow a chymryd rhan mewn sesiynau ymarferol fel gwagio awyren mewn argyfwng, hyfforddiant diffodd tân a goroesi. Hefyd, cynhelir sesiynau goroesi mewn dwr mewn pwll nofio lleo

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys sgiliau cyfweld sy’n hanfodol i chi allu symud ymlaen i mewn i’r diwydiant teithio.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 1 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- D mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Rhaid hefyd cael geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

I ennill Diploma Lefel 2 Criw Gweini mewn Awyren rhaid i chi gwblhau ystod o asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol. Bydd yr asesiadau’n cynnwys sgiliau ymarferol, cwestiynau llafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Byddwch yn derbyn adborth ar eich cynnydd drwy gydol y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

08F203YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch geisio am swyddi yn y diwydiant teithio. Mae llawer o’n cyn-ddysgwyr wedi symud ymlaen i weithio i gwmniau awyrennau a meysydd awyr.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa