Lefel 2 mewn Criw Gweini mewn Awyren

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae hwn yn gwrs un flwyddyn i rai dros 17 mlwydd oed â diddordeb mewn gyrfa fel Criw Gweini mewn Awyren.

Mae’r Diploma Lefel 2 yn rhoi cyfle i chi ddatblygu amrediad o sgiliau a thechnegau, rhinweddau ac agweddau personol sydd eu hangen i weithredu’n llwyddiannus mewn byd gwaith.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Drwy sesiynau ymarferol a theori, byddwch yn dysgu sut i ddelio’n effeithiol â iechyd, diogelwch teithwyr awyr, sefyllfaoedd anarferol, peryglus/argyfyngus ac anghenion y teithwyr.

Cewch hefyd ymweld â man hyfforddi British Airways yn Heathrow a chymryd rhan mewn sesiynau ymarferol fel gwagio awyren mewn argyfwng, hyfforddiant diffodd tân a goroesi. Hefyd, cynhelir sesiynau goroesi mewn dwr mewn pwll nofio lleo

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys sgiliau cyfweld sy’n hanfodol i chi allu symud ymlaen i mewn i’r diwydiant teithio.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 1 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- D mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Rhaid hefyd cael geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

I ennill Diploma Lefel 2 Criw Gweini mewn Awyren rhaid i chi gwblhau ystod o asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol. Bydd yr asesiadau’n cynnwys sgiliau ymarferol, cwestiynau llafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Byddwch yn derbyn adborth ar eich cynnydd drwy gydol y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

08F203YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch geisio am swyddi yn y diwydiant teithio. Mae llawer o’n cyn-ddysgwyr wedi symud ymlaen i weithio i gwmniau awyrennau a meysydd awyr.

Potential Careers

Career Info

  • Air travel assistant

    Average salary: £35,061

Description

Air travel assistants issue travel tickets and boarding passes, examine other documentation, provide information and assistance at airport terminals and look after the welfare, comfort and safety of passengers travelling in aircraft.

Entry Requirements

Entrants usually possess GCSEs/S grades. Fluency in a foreign language may also be required in some posts. Training typically lasts between 3 to 6 weeks followed by a 6 to 12 month probationary period of on-the-job training.

£24,395
£35,061
£67,353

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa