Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-Droed Merched)

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Cyflwynir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru i ddatblygu pêl-droed merched. Caiff yr holl chwaraewyr gyfle i gael hyfforddiant pêl-droed tra'n astudio Diploma BTEC Lefel 2 Chwaraeon. Bydd y cwrs yn rhoi'r cyfle gorau i lwyddo ar lefel elît gan y bydd yn cynyddu cryn dipyn ar yr amser y caiff y chwaraewyr eu hyfforddi a'u cyflyru'n gorfforol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio ystod o bynciau megis anatomi a ffiisioleg, hyfforddiant a ffitrwydd, asesu risg, profi ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer, hyfforddi chwaraeon, datblygiad mewn chwaraeon a chwaraeon ymarferol tîm. Ymhlith y meysydd arbenigol bydd: maeth chwaraeon, rheolau/rheoliadau a dyfarnu, ymarfer, iechyd a ffordd o fyw, seicoleg perfformiad mewn chwaraeon a hyfforddi gweithgareddau corfforol ac ymarfer.

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn mae angen 5 TGAU A*- C, a rhaid i'r rhain gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gyfwerth, megis Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru (ESW) mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, neu Ddiploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon gyda gradd teilyngdod.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 3 mewn Chwaraeon, rhaid i chi gwblhau aseiniadau mewnol ymhob uned. Caiff eich sgiliau ymarferol eu hasesu, a defnyddir dulliau asesu megis holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Asesir pob uned a’u graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

08F302YC

Dilyniant Gyrfa

 • Mae'r cwrs yn rhoi'r sgiliau fyddwch chi eu hangen i ddeall y sector chwaraeon a hamdden a'r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael ar ôl cwblhau'r cwrs. Gall y cymwysterau hyn hefyd gyfrannu at eich cais i astudio addysg uwch lle gall dysgwyr ddilyn cwrs ar gyfer cymhwyster lefel gradd.

Potential Careers

Career Info

 • Leisure or sports manager

  Average salary: £25,974

 • Sports player

  Average salary: £19,500

 • Sports coach, instructor or official

  Average salary: £20,280

 • Fitness instructor

  Average salary: £15,756

Description

Leisure and sports managers organise, direct and co-ordinate the activities and resources required for the provision of sporting, artistic, theatrical and other recreational and amenity services.

Entry Requirements

Both graduate and non-graduate entry is possible. Off- and on-the-job training is provided. NVQs/SVQs in relevant areas are available at Levels 3 and 4. Professional qualifications may also be required for some posts.

£16,556
£25,974
£46,137

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa