Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn ystod o bynciau yn y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio sy'n canolbwyntio ar ddawns, drama a chanu. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu am yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant.

Mae gan y cwrs ffocws ymarferol a bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau perfformio gan gynnwys cymryd rhan yng Ngwyl Ysgolion Shakespeare (a berfformir mewn theatrau proffesiynol amrywiol yn yr ardal leol), Sioe Ddawns Jazz a pherfformiad Theatr Gerdd; yn ogystal â darnau wedi'u dyfeisio, paratoi monologau a datblygu dealltwriaeth a chyd-destun o’r diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae'r unedau a gwmpesir fel a ganlyn:

• Cynllunio ar gyfer Gyrfa yn y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio • Theatr Elisabethaidd a Jacobeaidd ? Perfformiad Dawns Ensemble ? Drama Gomedi mewn Perfformiad L2 ? Cynhyrchu Terfynol

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A * -D, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yn ddelfrydol neu SHC ar Lefel 2, neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1.

Gofynnir ichi gymryd rhan mewn clyweliad. Mae parodrwydd i gymryd rhan lawn mewn gweithgareddau perfformio’n hanfodol. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn clyweliad sy'n profi eu sgiliau a'u rhinweddau dawnsio/actio/canu.

Asesiad

Ceir asesu parhaus drwy gydol y cwrs ar gyfer aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, rhoddir gradd gyffredinol o Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £50). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9AF204RA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae'r cwrs yn cyfateb i 4 TGAU graddau A-C. Rhaid i ddysgwyr ennill gradd Teilyngdod yn y safon L2 er mwyn symud ymlaen i'r Diploma RSL (95 Credyd) Celfyddydau Creadigol a Pherfformio. Fel arall, gallai myfyrwyr gael mynediad at ystod o gyrsiau ar Lefel 3 yn dibynnu ar eu cyflawniad yn eu pynciau galwedigaethol a chraidd. Mae pob cynnig yn ddarostyngedig i graddio a phroses clyweliad / cyfweliad.

Potential Careers

Career Info

  • Photographer, audio-visual or broadcasting equipment operator

    Average salary: £20,982

  • Graphic designer

    Average salary: £24,200

Description

Workers in this unit group operate and assist with still, cine and television cameras and operate other equipment to record, manipulate and project sound and vision for entertainment, cultural, commercial and industrial purposes.

Entry Requirements

There are no set academic requirements although entrants usually possess GCSEs/S grades, A levels/H grades and are able to demonstrate proof of pre- entry work experience. A variety of diplomas, degrees and postgraduate qualifications are available. NVQs/SVQs in Photography are available at Levels 2, 3 and 4.

£13,884
£20,982
£36,270

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa