Lefel 3 Rheoli a Marchnata Digwyddiad

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd yn dymuno neu sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes marchnata, trefnu digwyddiadau neu ddigwyddiadau arddangos a sut mae’r maes hwnnw’n gweithredu.

Mae’r cwrs Rheoli a Marchnata Digwyddiad yn rhoi cipolwg i chi ar fyd gwaith yn ogystal ag ennill cymhwyster cyfwerth â Lefelau UG.Y cymhwyster fyddwch yn ei ennill ar ddiwedd y flwyddyn academaidd fydd Diploma 90 credyd BTEC mewn Busnes.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn dod i ddeall rheoli a marchnata digwyddiad, datblygu gwybodaeth am y diwydiant digwyddiadau a marchnata, marchnata digidol, ymchwil i'r farchnad, cynllunio digwyddiadau, iechyd a diogelwch, rheoli cynnal digwyddiad a chyfle i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd gennych mewn modd ymarferol.

Byddwch hefyd yn ennill hyder drwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol ac yn gallu defnyddio’r sgiliau hynny yn ystod cyfnodau o brofiad gwaith.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A*- C yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu Lefel 2 mewn Busnes gyda gradd Teilyngdod a TGAU Saesneg gradd A* - C

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy asesiadau mewnol ar eich aseiniadau a'ch gwaith ymarferol ar gyfer yr unedau Rheoli a Marchnata Digwyddiad.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

15F314YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i ail flwyddyn y cwrs Rheoli a Marchnata Digwyddiad neu gyflogaeth ym maes Busnes, Marchnata neu Reoli Digwyddiad.

Potential Careers

Career Info

  • Hotel or accommodation manager/proprietor

    Average salary: £14,567

  • Restaurant or catering establishment manager/proprietor

    Average salary: £17,979

  • Housekeeper or related occupation

    Average salary: £16,926

Description

Job holders in this unit group plan, organise, direct and co-ordinate the activities and resources of hotels, hostels, lodging homes, holiday camps, holiday flats and chalets, and organise the domestic, catering, and entertainment facilities on passenger ships.

Entry Requirements

Entry is possible with a variety of academic qualifications and/or relevant experience. Candidates for these usually require a BTEC/SQA award, a degree or equivalent qualification, or a professional qualification. Off- and on-the-job training is provided and large hotel chains normally offer management trainee schemes. NVQs/SVQs in management for hospitality, leisure and tourism are available at Levels 3 and 4.

£10,335
£14,567
£26,949

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa