Sgiliau Sylfaen mewn Trin Gwallt a Harddwch Mynediad 3

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer rhai sydd am ddilyn gyrfa ym maes Trin Gwallt a/neu Therapi Harddwch.

Yn ogystal ag astudio am gymhwyster yn y pwnc hwn, byddwch hefyd yn datblygu'ch sgiliau llythrennedd a rhifedd a hefyd sgiliau gweithio gydag eraill.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Diploma VTCT mewn Astudiaethau Galwedigaethol Trin Gwallt a Harddwch – Mynediad 3.

Bydd cymwysterau ychwanegol yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed ac yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd a byddwch yn gweithio ar gyfer cymwysterau Lefel M3 (E3).

Cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad, a chynhelir asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd i ganfod os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi

Asesiad

Byddwch yn cymryd rhan mewn cyfnod o asesu cychwynnol, a chaiff eich gwaith ei asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, fydd yn cynnwys cwblhau portffolio, arsylwi ar eich gwaith ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Uniform is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

ISFE03RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech fod yn symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu i swyddi cyflogedig, meysydd galwedigaethol eraill, gwaith gwirfoddol neu gael eich cyfeirio at Asiantaethau Cyflogi.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa