Mathemateg UG a A2

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs i ddyfnhau eich dealltwriaeth a hybu’ch hyder i ddefnyddio mathemateg. Wrth i chi symud ymlaen drwy’r cwrs, byddwch yn gallu datblygu’ch gallu i resymu’n rhesymegol gan ddefnyddio prawf mathemategol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Y Modiwlau UG yw Uned 1 (Pur) ac Uned 2 (Ystadegau a Mecaneg)

Syrdiau, Algebra, Geometreg Cyd-drefnol, Differynnau a Ffwythiannau, Integriadau, Dilyniannau a Chyfresi, Trigonometreg, Ffwythiannau Esbonyddol a Logarithmau, Hafaliadau Cylchoedd, Arcau/Segmentau, Integriadau, Rheol Trapesiwm, Grymoedd a Mudiant, fectorau, tebygolrwydd, samplu a dosraniadau arwahanol.

Yn A2 byddwch yn astudio Uned 3 (pur) ac Uned 4 (ystadegau a mecaneg). Bydd y modiwlau hyn yn cwmpasu:

Differiad, Integreiddiad, Trigonometreg a Ffwythiannau, Dulliau Iterus, Rheol Simpson, Cyfresi Binomial, Cyfaint Cylchdro, Fectorau a Hafaliadau Differol, Grymoedd a Mudiant, ffrithiant, momentwm a momentau, dosraniadau normal a phrofion damcaniaeth.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A * - C gan gynnwys gradd B mewn Mathemateg

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 100%

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Additional Fee Notes

Other subjects which go well with maths are: Chemistry Physics Biology Business BTEC Applied Science BTEC IT Double Maths

Cod cwrs

GEF316NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio a chael bod Mathemateg yn ddefnyddiol ar gyfer llawer o gyrsiau gradd, yn enwedig gwyddoniaeth, peirianneg, busnes ac economeg.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa