Ffotograffiaeth UG a A2

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Ffotograffiaeth – drwy lens a cyfryngau delio â golau gallwch astudio’r camera a’i osodiadau â llaw, ystyried gwahanol dechnegau ffotograffig ac ymgyfarwyddo ag amrywiaeth o offer ffilm a ffotograffiaeth digidol.

Byddwch yn defnyddio ffotograffiaeth i ddatblygu syniadau trwy ymchwiliadau, archwilio parhaus a dealltwriaeth feirniadol o waith pobl eraill, gyda phwyslais ar gelfyddyd gain.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Rhennir y cwrs UG yn ddwy ran: mae'r cyfnod sylfaen yn caniatáu amser ichi gynhyrchu gwaith, syniadau ac ymchwil ymarferol o ffynonellau cynradd a chyd-destunol. Byddwch yn arbrofi gyda thechnegau digidol a ffilm ac yn datblygu a mireinio'ch syniadau, gan gyflwyno gwaith ar gyfer nifer fechan o brosiectau byr.

Bydd yr Ymchwiliad Creadigol Personol yn eich galluogi i weithio'n fwy annibynnol wrth ddatblygu syniadau, bwriadau ac ymatebion. Bydd yn arwain at bortffolio prosiect sylweddol a chyflwyniad terfynol.

Rhennir y cwrs U2, yn yr ail flwyddyn astudio, yn ddwy uned: Mae Ymchwilio Personol yn ymgorffori dwy elfen gysylltiedig, gyda chanlyniadau terfynol ar wahân: gwaith ymarferol ac astudiaeth bersonol. Dangosir yr ymchwilio a'r datblygu ar gyfer y gwaith ymarferol a’r astudio personol trwy astudiaethau ategol yn eich portffolio a’ch gosodiad ffotograffig.

Mae aseiniad a osodir yn allanol yn cynrychioli diwedd y cwrs U2. Mae'r papur yn cynnwys un man cychwyn thematig eang gyda'r pwyslais ar ymchwil ac annibyniaeth wrth ddatblygu syniadau a chanlyniadau, ar ffurf portffolio sylweddol a gosodiad ffotograffig

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A * - C yn cynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith ac mae'n hanfodol eich bod yn berchen ar SLR Digidol gyda lens cyfnewidiadwy. Gallwch drafod pa gamera y bydd angen ichi ei brynu gyda'ch tiwtor yn ystod y cyfweliad. Bydd gofyn i chi brynu SLR Digidol ar gyfer dechrau'r cwrs.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy waith cwrs 60% ac aseiniadau a osodir yn allanol 40%

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Additional Fee Notes

Compatible subjects include: Media Studies Film Studies Art English Drama

Cod cwrs

GEF319NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle yno neu gallech chwilio am gyflogaeth neu hunangyflogaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa