Level 2 Carpentry & Joinery

Cychwyn (w/c): 09/09/2019 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs blwyddyn ydy hwn ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 1 Gwaith Coed a Gwaith Saer yn llwyddiannus.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae cwrs Diploma Lefel 2 yn rhan o fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen. (Tystysgrif Dechnegol) Ar gyfer Diploma Lefel 2, bydd dysgwyr yn gwneud y canlynol: • Sgerbydu ar gyfer lloriau a thoeau, • Codi llwyfannau gwaith sylfaenol (sgaffaldiau) a’u tynnu i lawr, • Y gwaith coed cyn ac ar ôl plastro, • Storio deunydd a chyfarpar, • Defnyddio offer llaw cludadwy a gweithio’n effeithlon.

Bydd gofyn i ddysgwyr hefyd sefyll prawf Diogelwch Safle Adeiladu, arholiad ar-lein a fydd yn eich galluogi i gael y cerdyn Diogelwch Safle (CSCS)

Gofynion Mynediad

Bydd gofyn i chi fod wedi cwblhau cwrs Diploma Lefel 1 yn llwyddiannus . Rhaid eich bod yn gweithio yn y diwydiant. Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gwblhau ystod o dasgau ymarferol a phrosiectau ac aseiniadau ysgrifenedig a llunio portffolio o dystiolaeth. Rhaid cwblhau arholiad ar-lein yn ogystal ag arholiad Iechyd a Diogelwch CSCS

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05P203NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn gallwch symud ymlaen i Brentisiaeth Fodern sy’n golygu astudio cwrs Diploma Lefel 3 ac NVQ lefel 2 os ydych yn gyflogedig.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa