Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Cychwyn (w/c): 09/09/2019 Tuesday (18:00 to 21:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn astudio agweddau ymarferol a theori o archwilio a phrofi gosodiadau gaith trydan yn ôl gofynion nodyn 3 cyfarwyddadau IET.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio technegau cyfredol ar gyfer archwilio a phrofi gosodiadau gwaith trydan sydd eisoes yn bodoli.

Gofynion Mynediad

Dylai pob ymgeisydd fod yn drydanwyr cymwys ac yn meddu ar gymhwyster lefel 3 mewn gosod gwaith trydan a chymhwyster Rheoliadau Weirio Argraffiad 17 o’r IET.

Asesiad

Defnyddir cyfres o asesiadau ymarferol yn ystod y cwrs ac arholiad ar-lein ar ddiwedd pob uned.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05E320NA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae'r cymhwyster hwn yn bur addas ar gyfer cael eich cofrestru gydag un o‘r sefydliadau cenedlaethol sy’n goruchwylio gwaith contractwyr gosod gwaith trydan. Cymhwyster ydy hwn y disgwylir i bob trydanwr cymeradwy ei gyflawni.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa