Level 3 Personal Trainer

Cychwyn (w/c): 09/09/2019 Monday (18:00 to 21:00) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd, yn y pen draw am fod yn Hyfforddwr Personol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Uwch Anatomi a Ffisioleg, Cymhwyso egwyddorion Maethiad i raglen weithredu, Rhaglennu sesiynau hyfforddi personol a Chyflenwi Sesiynau hyfforddiant persionol.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ddau brawf theori aml-ddewis allanol, astudiaeth achos maethiad, cwestiynau gwybodaeth ychwanegol, cymryd mesuriadau y corff gan gleientiaid, cynllunio rhaglen raddedig 12 wythnos a chyflenwi sesiynau hyfforddiant personol. Seilir yr asesiad terfynol ar gyflenwi uwch egwyddorion hyfforddi ynghyd â gwerthusiad.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

08E306YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn gallu cael gyrfa yn y diwydiant ffitrwydd fel hyfforddwr personol. Mae’r cymhwyster yn cael ei gydnabod yn fyd-eang, felly mae digon o gyfleoedd i weithio dramor.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa