Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 3 mewn Gwasanethau Diogelu mewn Lifrai

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs 2 flynedd hwn ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed a fyddai’n hoffi cael gwaith yn sector y gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai.

Mae hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr a hoffai fod yn weithredol yn y maes hwn neu a hoffai waith swyddfa yn cynorthwyo’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r unedau craidd yn rhoi’r sail sy’n angenrheidiol i ddysgwyr ddeall sector y gwasanaethau cyhoeddus. Byddwch yn astudio unedau megis y Llywodraeth; Polisïau a’r Gwasanaethau Cyhoeddus; Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm; Dinasyddiaeth ac Amrywiaeth; Deall Disgyblaeth

Mae’r unedau arbenigol yn rhoi darlun realistig i’r dysgwyr o’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai a’r gofynion i weithio yn y mesydd hyn.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 2 gyda gradd gyffredinol o deilyngdod. Dylai'r rhaglen Lefel 2 hefyd gynnwys TGAU graddau A*- C Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Bydd hefyd angen geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, rhaid i chi gwblhau asesiadau mewnol ymhob uned. Asesir sgiliau ymarferol, asesir drwy holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig.. Asesir pob uned a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

01F305NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i brifysgol i astudio cwrs perthnasol. Gallech hefyd chwilio am waith yn y sector.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.