Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 3 VRQ Technoleg Peirianneg Trydan ac Electronig

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio nifer o unedau NVQ yn arwain at NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg. Gallai hyn gynnwys Gorchuddion Weirio, Cydosod Electronig a DylunioTrydanol gyda Chymorth Cyfrifiadur.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau ar gyfer y VRQ Lefel 3 yn arwain at Uwch Dystysgrif Dechnegol sy’n cynnwys Electroneg Digidol ac Analog.

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd a iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Gall y dysgwr symud ymlaen i gwrs Diploma mewn Technoleg Trydan ac Electroneg Lefel 3 sy’n cynnwys Peirianneg Rheoli, Radar a Systemau Radio ynghyd ag Egwyddorion Electroneg.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd disgwyl eich bod wedi cwblhau NVQ perthnasol ar Lefel 1 a chymhwyster academaidd ar Lefel 2. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

You will be invited to attend an interview, and will undertake an assessment in literacy and numeracy, to establish any support required.

Asesiad

Asesir eich cymwyseddau ymarferol yn barhaus a byddwch yn sefyll arholiad aml-ddewis.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

04F304NA

Dilyniant Gyrfa

  • A chithau wedi datblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau trydanol ac electronig, mae cyfleoedd am waith yn bodoli ym maes Offeryniaeth a Rheoli Electronig megis dosbarthu petrocemegol, nwy a dwr ynghyd â Chydosod Electronig ac Awtomatiaeth. Ar ôl cyflawni tystysgrifau NVQ a City & Guilds, cewch eich annog i chwilio am brentisiaethau o fewn y diwydiant perthnasol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.