Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Level 3 Diploma Motor Vehicle Light Maintenance & Repair

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn bennaf ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 City & Guilds ac yn dymuno sefydlu gyrfa ym myd y fasnach foduron.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs galwedigaethol hwn yn eich galluogi i adeiladu ar y gwybodaeth sydd gennych eisoes a defnyddo cyfuniad o’r theori a’r ymarferol i astudio tair uned allweddol:

• Diagnosio a chywiro namau elfennau peiriant modur a gwneud hynny yn y gweithdy • Diagnosio a chywiro namau elfennau trydanol cerbyd a gwneud hynny yn y gweithdy • Diagnosio a chywiro trawsyriant cerbyd a namau elfennau a gwneud hynny yn y gweithdy

Hefyd, byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol. Bydd yr holl ddysgu yn digwydd yn y gweithle, a’i asesu gan aseswyr cymwys iawn yn y gweithle. Lleoliad gwaith ydy’r cwrs ac mae rhaid i chi drefnu’r lleoliad gwaith eich hun a bydd hyn yn rhoi profiad ymarferol uniongyrchol; amhrisiadwy i chi

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Lefel 2 Cerbydau Modur neu gyfwerth a Lefel 2 Llythrennedd , neu 5 TGAU graddau A* - C gan gynnwys, Saesneg neu Gymraeg a Mathemateg neu gyfwerth. Bydd angen geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy gyfuniad o ddulliau asesu gan gynnwys portffolio o waith yn y gweithle a ddatblygwyd drwy gydol y flwyddyn er mwyn asesu’r sgiliau a ddysgoch ar y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F303YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i gyflogaeth neu i addysgu uwch.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.