Mynediad lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Moduron

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gymhwyster sylfaen, yn rhagarweinaid i dechnoleg cerbydau a’i nod ydy darparu dilyniant ar gyfer y rhai sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant moduron a symud ymlaen i astudiaethau uwch eu lefel ym maes moduron.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i adeiladu ar eich gwybodaeth o Dechnoleg Cerbydau Modur gan ddefnyddio cyfuniad o wersi theori a’r ymarferol. Mae’r holl ddysgu yn digwydd yn ein gweithdy modern llawn offer ar y campws a’i addysgu gan ddarlithwyr profiadol a chymwys iawn.

Gofynion Mynediad

Does dim angen cymwysterau academaidd ffurfiol; yr unigolyn fydd yn penderfynu ar lefel yr astudiaeth o fewn yr Haen Sylfaen.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy gyfuniad o ddulliau asesu gan gynnwys portffolio o waith yn y gweithle y byddwch wedi’i ddatblygu drwy gydol y flwyddyn a phrofion gwybodaeth ar y cyfrifiadur ar ddiwedd pob uned.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04FE03HA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gyrsiau llawn amser Lefel 1 neu ddysgu yn y gweithle.

Potential Careers

Career Info

  • Engineering professional n.e.c.

    Average salary: £34,028

Description

Workers in this unit group perform a variety of professional engineering functions not elsewhere classified in MINOR GROUP 212: Engineering Professionals.

Entry Requirements

Chartered engineers possess an accredited university degree. After qualifying, periods of appropriate training and experience are required before membership of a chartered engineering institution is attainable. Incorporated engineers possess an accredited university degree, BTEC/SQA award or an apprenticeship leading to an NVQ/SVQ at Level 4. All routes are followed by periods of appropriate training and relevant experience.

£21,840
£34,028
£51,344

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa