Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o waith coed a gwaith saer er mwyn darparu sail i yrfa o fewn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i chi wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i gael gwaith yn y diwydiant

Mae’r cymhwyster yn cydnabod eich bod yn gwybod y gwaith ac yn profi’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael. Ynghyd â’r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau a fydd yn adlewyrchu anghenion y diwydiant tra’n eich paratoi ar gyfer gyrfa o fewn y sector hwn. Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif

Ymhlith yr unedau y byddwch yn eu hastudio mae: Iechyd, diogelwch a lles yn y diwydiannau adeiladu a chysylltiol, Dod i wybod am wybodaeth dechnegol, meintiau a chyfathrebu ag eraill, Dod i wybod am dechnoleg adeiladu, Cynhyrchu uniadau gwaith coed, Cynnal a chadw a defnyddio offer gwaith saer a gwaith coed a Pharatoi a defnyddio offer llaw pwer ar gyfer gwaith saer a gwaith coed.

Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd a iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU gradd A * - E sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg / Rhifedd neu gwblhau Sgiliau Adeiladu Mynediad 3 yn llwyddiannus ac yn gweithio ar lefel Mynediad 3 mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddullliau a fydd yn cynnwys profion ymarferol a phrofion ar eich gwybodaeth o’ch gwaith fesul uned, arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F103RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i ddiploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer. Os byddwch yn llwyddo i gael gwaith/prentisiaaeth, byddwch yn gymwys i astudio NVQ 2 mewn Gwaith Coed.

Potential Careers

Career Info

  • Carpenter or joiner

    Average salary: £20,924

Description

Carpenters and joiners construct, erect, install and repair wooden structures and fittings used in internal and external frameworks and cut, shape, fit and assemble wood to make templates, jigs, scale models and scenic equipment for theatres.

Entry Requirements

There are no formal academic entry requirements, though GCSEs/S grades are advantageous. Entry is typically through an apprenticeship or traineeship approved by ConstructionSkills leading to an NVQ/SVQ in General Construction at Level 3.

£14,898
£20,924
£28,431

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa