Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 2 Adeiladu

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol i chi ym maes adeiladu, a rhoi cyfle i chi symud ymlaen i ddisgyblaethau Cenedlaethol neu alwedigaethol yn y diwydiant adeiladu.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn y cwricwlwm mae elfennau academaidd ac ymarferol yn y disgyblaethau adeiladu, er mwyn i chi gael mewnwelediad eang i'r diwydiant adeiladu, yn ogystal â Sgiliau Allweddol ar Lefel 1. Pynciau Academaidd: Mathemateg, Iechyd a Diogelwch, Gwyddoniaeth, Prosesau ac Arferion Adeiladu. Disgyblaethau Ymarferol: Crefftau Gwaith Brics a Thrywel, Crefftau Gwaith Saer a Gwaith Coed, a Chrefftau Paentio ac Addurno.

Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU gradd A*- D yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu gwblhau cymhwyster Adeiladu Lefel 1. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd.

Cewch eich gwahodd i gael cyfweliad, a chael asesiad llythrennedd a rhifedd i sefydlu a oes angen unrhyw help arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu'n barhaus, gan ddibynnu ar y pwnc – e.e. aseiniadau, profion ar y diwedd, prosiectau, gweithio'n unigol ac fel rhan o dîm.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F206YA

Dilyniant Gyrfa

  • Gall y cymhwyster sylfaen hwn 'agor llawer o ddrysau', naill ai i Ddiploma Cenedlaethol a Bagloriaeth Cymru (cyfwerth â 3-4 Lefel A), Prentisiaeth Fodern, Dyfarniad Cenedlaethol allai arwain i Radd Prifysgol, neu yn wir waith yn y byd adeiladu e.e. Rheoli Safle, gwaith Syrfëwr ayb.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.