Lefel 2 Adeiladu

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol i chi ym maes adeiladu, a rhoi cyfle i chi symud ymlaen i ddisgyblaethau Cenedlaethol neu alwedigaethol yn y diwydiant adeiladu.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn y cwricwlwm mae elfennau academaidd ac ymarferol yn y disgyblaethau adeiladu, er mwyn i chi gael mewnwelediad eang i'r diwydiant adeiladu, yn ogystal â Sgiliau Allweddol ar Lefel 1. Pynciau Academaidd: Mathemateg, Iechyd a Diogelwch, Gwyddoniaeth, Prosesau ac Arferion Adeiladu. Disgyblaethau Ymarferol: Crefftau Gwaith Brics a Thrywel, Crefftau Gwaith Saer a Gwaith Coed, a Chrefftau Paentio ac Addurno.

Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU gradd A*- D yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu gwblhau cymhwyster Adeiladu Lefel 1. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd.

Cewch eich gwahodd i gael cyfweliad, a chael asesiad llythrennedd a rhifedd i sefydlu a oes angen unrhyw help arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu'n barhaus, gan ddibynnu ar y pwnc – e.e. aseiniadau, profion ar y diwedd, prosiectau, gweithio'n unigol ac fel rhan o dîm.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F206YA

Dilyniant Gyrfa

 • Gall y cymhwyster sylfaen hwn 'agor llawer o ddrysau', naill ai i Ddiploma Cenedlaethol a Bagloriaeth Cymru (cyfwerth â 3-4 Lefel A), Prentisiaeth Fodern, Dyfarniad Cenedlaethol allai arwain i Radd Prifysgol, neu yn wir waith yn y byd adeiladu e.e. Rheoli Safle, gwaith Syrfëwr ayb.

Potential Careers

Career Info

 • Production manager or director in construction

  Average salary: £36,524

 • Construction or building trade n.e.c.

  Average salary: £22,757

 • Plasterer

  Average salary: £17,297

 • Floorer or wall tiler

  Average salary: £19,988

 • Painter or decorator

  Average salary: £19,871

 • Construction or building trades supervisor

  Average salary: £27,924

Description

Production managers and directors in construction direct and co-ordinate resources for the construction and maintenance of civil and structural engineering works including houses, flats, factories, roads and runways, bridges, tunnels and railway works, harbour, dock and marine works and water supply, drainage and sewage works.

Entry Requirements

There are no pre-set entry standards. Entry is possible with either a degree or equivalent qualification and/or relevant experience, via apprenticeships or S/NVQs in Management at levels 3 to 5. On-the-job training is provided and professional qualifications are available.

£18,720
£36,524
£73,866

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa