Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn fan cychwyn ar gyfer y rhai sydd am gymhwyso fel Trydanwr Gosod neu Gynnal a Chadw yn y maes Domestig, Masnachol a Diwydiannol. Mae’r cwrs yn delio â’r theori a sgiliau ymarferol

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio agweddau o waith Trydanwr ar lefel ragarweiniol yn cynnwys

• Egwyddorion electro-dechnoleg a gosod trydan • Iechyd a Diogelwch • Technoleg Gosod Trydan • Gosod systemau weirio ac unedau caeedig • Deall sut i gyfathrebu ag eraill o fewn maes peirianneg gwasanaethau adeiladu.

Byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol ar lefel 2; Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu, TGCh , Bagloriaeth Cymru Ôl 16 a Phrosiect Uwch.

Gofynion Mynediad

Bydd angen cymhwyster Lefel 1 mewn Gosod Trydan. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy asesiadau ymarferol, gan arddangos eich gallu i wneud y gwaith a thrwy aseiniadau ac arholiadau allanol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F220AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs Lefel 3 Gosod Trydan neu chwilio am swydd yn y diwydiant gosod trydan.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.