Cemeg UG a A2

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae cwrs Lefel A Cemeg yn cyfuno’r theori a phrofiad ymarferol, gan annog syniadau dychmygus, beirniadol a rhesymegol ar gyfer datrys problemau.

Mae Cemeg yn bwnc allweddol ar gyfer nifer o gyrsiau gradd mewn gwyddoniaeth megis cyrsiau meddygol, milfeddygaeth neu wyddorau deintyddol. Mae’n gofyn am allu i ddadansoddi a thrylwyredd academaidd ac mae’n sail da i yrfa ym maes y gyfraith, cyfrifeg ac economeg lle gwerthfawrogir y cyfryw rinweddau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Y cwrs UG ydy’r flwyddyn gyntaf ac mae’n delio â: Strwythurau Atomig, Adweithiau Cemegol, bondio, bondio a strwythur, y tabl cyfnodol, Cemeg carbon a Chemeg Organig Sylfaenol yn ogystal ag Egni Cemegol.

Yn yr ail flwyddyn (A2), byddwch yn dysgu mwy am y canlynol: Cemeg Organig, Cyfraddau’r Adwaith, pH a Chydbwysedd, Entropi ac Egni Cemegol yn ogystal â Metalau Trosiannol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Mathemateg ar radd C neu uwch a Dyfarniad Gwyddoniaeth Dwbl ar radd BB neu uwch neu TGAU Cemeg gradd B (Haen Uchaf).

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ddau arholiad ym mlynyddoedd UG ac A2. Asesir gwaith ymarferol drwy ddwy dasg a gaiff eu cynnal o dan amodau wedi eu rheoli, ym mlwyddyn A2, a thrwy weithgareddau ymarferol penodol ym mlwyddyn UG, fydd yn cael eu hasesu yn ystod papurau arholiad.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF305NL

Dilyniant Gyrfa

  • Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i fynd i brifysgol a chael lle yno i astudio cyrsiau graddu megis Cemeg, Biocemeg, Deintyddiaeth a Meddygaeth neu hyd yn oed Peirianneg. Gall myfyrwyr symud i gael swyddi neu symud ymlaen i brentisiaeth.

Potential Careers

Career Info

  • Chemical scientist

    Average salary: £32,604

  • Laboratory technician

    Average salary: £19,598

  • Chemical or related process operative

    Average salary: £24,687

Description

Chemical scientists analyse and research physical aspects of chemical structure and change within substances and develop chemical techniques used in the manufacture or modification of natural substances and processed products.

Entry Requirements

Entrants usually possess a degree. Entry may also be possible with an appropriate BTEC/SQA award, an Advanced GNVQ/GSVQ Level III, or other academic qualifications. Further specialist training is provided on the job. Some employers may expect entrants to gain professional qualifications.

£20,553
£32,604
£49,940

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa