Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Cemeg UG a A2

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae cwrs Lefel A Cemeg yn cyfuno’r theori a phrofiad ymarferol, gan annog syniadau dychmygus, beirniadol a rhesymegol ar gyfer datrys problemau.

Mae Cemeg yn bwnc allweddol ar gyfer nifer o gyrsiau gradd mewn gwyddoniaeth megis cyrsiau meddygol, milfeddygaeth neu wyddorau deintyddol. Mae’n gofyn am allu i ddadansoddi a thrylwyredd academaidd ac mae’n sail da i yrfa ym maes y gyfraith, cyfrifeg ac economeg lle gwerthfawrogir y cyfryw rinweddau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Y cwrs UG ydy’r flwyddyn gyntaf ac mae’n delio â: Strwythurau Atomig, Adweithiau Cemegol, bondio, bondio a strwythur, y tabl cyfnodol, Cemeg carbon a Chemeg Organig Sylfaenol yn ogystal ag Egni Cemegol.

Yn yr ail flwyddyn (A2), byddwch yn dysgu mwy am y canlynol: Cemeg Organig, Cyfraddau’r Adwaith, pH a Chydbwysedd, Entropi ac Egni Cemegol yn ogystal â Metalau Trosiannol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Mathemateg ar radd C neu uwch a Dyfarniad Gwyddoniaeth Dwbl ar radd BB neu uwch neu TGAU Cemeg gradd B (Haen Uchaf).

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ddau arholiad ym mlynyddoedd UG ac A2. Asesir gwaith ymarferol drwy ddwy dasg a gaiff eu cynnal o dan amodau wedi eu rheoli, ym mlwyddyn A2, a thrwy weithgareddau ymarferol penodol ym mlwyddyn UG, fydd yn cael eu hasesu yn ystod papurau arholiad.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF305NL

Dilyniant Gyrfa

  • Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i fynd i brifysgol a chael lle yno i astudio cyrsiau graddu megis Cemeg, Biocemeg, Deintyddiaeth a Meddygaeth neu hyd yn oed Peirianneg. Gall myfyrwyr symud i gael swyddi neu symud ymlaen i brentisiaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa