Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

UG a Lefel A2 (TGA) Mathemateg Pellach Lefel Uwch

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol sy’n ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth tu hwnt i safon Mathemateg Lefel A.

Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg pur, byddwch yn astudio cymwysiadau pellach o fathemateg mewn mecaneg ac ystadegau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn y cwrs UG byddwch yn cwblhau Mathemateg TGA Lefel A. Dyma’r Modiwlau lefel A: Craidd 1, 2, 3 a 4 (C1-C4) a Mecaneg 1 a 2 (M1-M2). Bydd y modiwlau hyn yn delio â nifer o bynciau, gan gynnwys:

Syrdiau, Algebra, Geometreg Cyd-drefnol, Gwahaniaethiad a Ffwythiannau, Integradau, Dilyniannau a Chyfresi, Trigonometreg, Esbonolion a Logarithmau, Hafaliadau Cylchoedd, Arcau/Segmentau, Integradau, Rheol Trapesiwm, Dulliau Iterus, Rheol Simpson, Cyfres Binominal, Cyfaint Cylchdro, Grymoedd a Symudiad, Ffrithiant, Momentwm ac Ergyd, Momentau, Fectorau a Hafaliadau Gwahaniaethiad, Egni a Phwer.

Yn yr ail flwyddyn (A2), byddwch yn cwblhau Mathemateg Pellach TGA Uwch. Y Modiwlau Mathemateg Pellach ydy: Mathemateg Pur Pellach 1, 2 a 3, (FP1-FP3), Mecaneg 3 (M3) ac Ystadegau 1 a 2 (S1-S2). Bydd y modiwlau hyn yn cynnwys:

Anwythiad Mathemategol, Symiant Cyfresi Terfynedig, Rhifau Cymhlyg, Hafaliaid Polynomaidd, Matriciau, Deilliadau, Ffracsiynau Rhannol, Theorem de Moivre, Hafaliadau Trigonometrig, Ffwythiannau Real, Conigau, Integradau, Ffwythiannau Hyperbolig, Cyfres ‘Maclaurin & Taylor’, Atebion Agos Hafaliadau, Cyfesurynnau Pegynol, Hafaliadau Differol, Mudiant, Ysgogiad, Stateg, Tebygolrwydd, Hapnewidynnau Arwahannol a Pharhaus, Gwasgariad Binomial a Poisson, Gwasgariad Unffurf, Theorem Ffin Canolog, Profi Rhagdybiaethau, Hypothesis Testing, Ffin Hyder.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Iaith Saesneg a gradd A mewn Mathemateg.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 100%

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF312NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio. Mae cymwysterau Mathemateg Pellach yn uchel eu parch ac mae prifysgolion yn eu croesawu. Mae myfyrwyr sy’n astudio Mathemateg Pellach yn dangos ymrwymiad cryf i’w hastudiaethau yn ogystal â dysgu mathemateg sy’n ddefnyddiol iawn ar gyfer unrhyw radd sy’n cynnwys elfen gref o fathemateg. Mae rhai cyrsiau mewn prifysgolion nodedig yn gofyn i chi feddu ar gymhwyster Mathemateg Pellach ac efallai fe wnân nhw addasu eu gofynion gradd yn fwy ffafriol i fyfyrwyr yn meddu ar Fathemateg Pellach.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.