Seicoleg UG a A2

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae Seicoleg Lefel A yn rhoi rhagarweiniad eang i ystod a natur seicoleg fel gwyddor. Drwy’r cwrs byddwch yn cymhwyso seicoleg i broblemau diwylliannol, cymdeithasol a chyfoes a defnyddio amrediad o ddulliau ymchwil.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar y cwrs UG byddwch yn astudio dwy uned – Seicoleg: O'r Gorffennol i'r Presennol a Seicoleg: Ymchwilio i ymddygiad. Bydd ymchwil clasurol yn eich helpu i gaffael gwerthfawrogiad fod seicoleg yn parhau i ddatblygu ac esblygu. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r pum dull (biolegol, seicodeinamig, ymddygiadol, gwybyddol a phositif). Byddwch hefyd yn ymwneud ag archwilio ymddygiad drwy ddadansoddi ymchwil seicolegol. Bydd hyn yn ei dro yn helpu dysgwyr i gaffael gwerthfawrogiad o effaith y dewis a wnaed ar ganlyniadau gwaith.

Ar y cwrs A2 byddwch yn astudio dwy uned – Seicoleg: Goblygiadau yn y Byd Real a Seicoleg: Dulliau Ymchwil Cymhwysol. Ar ôl dysgu yn UG am y gwahanol ddulliau seicolegol o fynd ati, disgwylir i'r dysgwyr gymhwyso'r wybodaeth a'r ddealltwriaeath i ymddygiad dynol/anifeiliaid drwy astudio pynciau amrywiol fel sgitsoffrenia ac ymddygiad troseddol a chynnal eu hymchwil ac archwiliadau eu hunain.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A * - C yn cynnwys Gradd B yn y Saesneg/Cymraeg Iaith neu Lenyddiaeth a Gwyddoniaeth. Does dim rhaid eich bod wedi astudio Seicoleg yn TGAU.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 100%

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF335NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio Seicoleg neu symud i gyflogaeth.

Potential Careers

Career Info

  • Psychologist

    Average salary: £39,917

Description

Psychologists research, study and assess emotional, cognitive and behavioural processes and abnormalities in human beings and animals and how these are affected by genetic, physical and social factors.

Entry Requirements

Entrants require a degree in psychology recognised by the British Psychology Society. Postgraduate and professional qualifications relating to different areas of psychology are available and are required for certain posts.

£25,838
£39,917
£71,643

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa