Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Seicoleg UG a A2

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae Seicoleg Lefel A yn rhoi rhagarweiniad eang i ystod a natur seicoleg fel gwyddor. Drwy’r cwrs byddwch yn cymhwyso seicoleg i broblemau diwylliannol, cymdeithasol a chyfoes a defnyddio amrediad o ddulliau ymchwil.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar y cwrs UG byddwch yn astudio dwy uned – Seicoleg: O'r Gorffennol i'r Presennol a Seicoleg: Ymchwilio i ymddygiad. Bydd ymchwil clasurol yn eich helpu i gaffael gwerthfawrogiad fod seicoleg yn parhau i ddatblygu ac esblygu. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r pum dull (biolegol, seicodeinamig, ymddygiadol, gwybyddol a phositif). Byddwch hefyd yn ymwneud ag archwilio ymddygiad drwy ddadansoddi ymchwil seicolegol. Bydd hyn yn ei dro yn helpu dysgwyr i gaffael gwerthfawrogiad o effaith y dewis a wnaed ar ganlyniadau gwaith.

Ar y cwrs A2 byddwch yn astudio dwy uned – Seicoleg: Goblygiadau yn y Byd Real a Seicoleg: Dulliau Ymchwil Cymhwysol. Ar ôl dysgu yn UG am y gwahanol ddulliau seicolegol o fynd ati, disgwylir i'r dysgwyr gymhwyso'r wybodaeth a'r ddealltwriaeath i ymddygiad dynol/anifeiliaid drwy astudio pynciau amrywiol fel sgitsoffrenia ac ymddygiad troseddol a chynnal eu hymchwil ac archwiliadau eu hunain.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A * - C yn cynnwys Gradd B yn y Saesneg/Cymraeg Iaith neu Lenyddiaeth a Gwyddoniaeth. Does dim rhaid eich bod wedi astudio Seicoleg yn TGAU.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 100%

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF335NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio Seicoleg neu symud i gyflogaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.