Y Gyfraith - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae cwrs Cyfraith Gymhwysol BTEC yn gwrs cyffrous sy’n galluogi myfyrwyr ddatblygu ac arddangos eu dealltwriaeth o'r Gyfraith system gyfreithiol drwy gwblhau aseiniadau a gaiff eu hasesu’n barhaus.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae cwrs Tystysgrif y Gyfraith Gymhwysol yn cynnwys tair uned:

Mae Datrys Anghydfod yn y System Gyfreithiol yn canolbwyntio ar y gwahaniaeth rhwng cyfraith sifil a’r gyfraith droseddol; mae Deall Deddfu yn ystyried sut mae deddfau’n cael eu llunio yn y DU (a’r UE) a sut y mae barnwyr yn dehongli deddfau’r DU yn ogystal ag effaith deddfau’r EU ar ddinasyddion y DU; ac mae Agweddau ar Atebolrwydd Cyfreithiol yn canolbwyntio ar Gamwedd Diofalwch (cyfraith sifil) ac ar astudio troseddau nad ydyn nhw’n rhai angheuol (cyfraith troseddol).

Er mwyn ennill y Diploma, rhaid i’r myfyrwyr gwblhau tair uned arall: Dynladdiad Anghyfreithlon a Grymoedd yr Heddlu, Agweddau ar gyfraith camwedd, pwerau'r heddlu ac yn olaf, agweddau ar gyfraith teulu.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C. Argymhellir gradd C yn y Gymraeg/Saesneg. Mae'r holl asesiadau’n seiliedig ar draethawd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy waith aseiniadau a gwblheir yn ystod y flwyddyn. Bydd y graddau a ddyfernir ar gyfer yn dystysgrif neu’r diploma yn amrywio o Pas i Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF361NL

Dilyniant Gyrfa

 • Mae’r cwrs yn addas iawn i’r rhai sy’n astudio ar gyfer gyrfa ym maes y Gyfraith megis Ysgrifennydd Cyfreithiol, Gweithredwr Cyfreithiol neu Baragyfreithiol. Mae’r cymhwyster hefyd yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno ennill cymhwyster Lefel 3 i gynorthwyo astudiaeth bellach mewn Addysg Bellach neu Addysg Uwch.

Potential Careers

Career Info

 • Barrister or judge

  Average salary: £31,434

 • Solicitor

  Average salary: £31,064

 • Legal professional n.e.c.

  Average salary: £57,545

 • Legal associate professional

  Average salary: £22,815

 • Legal secretary

  Average salary: £16,088

Description

Job holders in this unit group prepare and conduct court cases on behalf of clients, preside over judicial proceedings, and pronounce judgements within a variety of court settings and tribunals.

Entry Requirements

Entry to training requires a qualifying law degree or postgraduate diploma. Entrants then undertake a one year Bar Vocational Course followed by pupillage in one of the Inns of Court. The system for training of advocates in Scotland requires a postgraduate Diploma in Legal Practice followed by two years’ training as a solicitor. The position of judge is obtained by appointment of those who have substantial post-qualifying experience in legal practice.

£16,029
£31,434
£64,838

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa