A2 Level Programme

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Gofynion Mynediad

Cwblhau'r pynciau UG perthnasol yn llwyddiannus

Asesiad

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

GEF300NU

Dilyniant Gyrfa

Potential Careers

Career Info

  • Social or humanities scientist

    Average salary: £39,117

Description

Social and humanities scientists study and analyse human behaviour and the origin, structure and characteristics of language; undertake research in areas such as sociology, economics, politics, archaeology, history, philosophy, literature, the arts; organise the collection of qualitative and quantitative information, and perform subsequent analyses.

Entry Requirements

Entry is most common with a degree or equivalent qualification but is possible with other academic qualifications and/or relevant experience. Postgraduate qualifications may be required for some jobs.

£25,019
£39,117
£58,598

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa