Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cymhwyster Therapi Harddwch yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol drwy’r unedau canlynol: gwella golwg y dwylo a’r traed drwy eu trin, glanhau, tonio a lleitho croen a rhoi cyngor ar sut i ofalu am y croen a rhoi colur sylfaenol o ddydd i ddydd. I wella’ch sgiliau ymhellach, byddwch yn astudio elfennau artistig a chreadigol ar eich cwrs megis celf ewinedd, paentio wyneb ar thema a choluro ar gyfer ffotograffau.

I fod yn sail i’r cymhwyster hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn o iechyd a diogelwch a byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o’r sgiliau sydd eu hangen i’ch cynorthwyo yn y diwydiant therapi harddwch megis dyletswyddau derbynfa salon, a chydweithio ag eraill. Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau mewn therapi harddwch a darparu sail i’ch dysgu pellach. Bydd hefyd yn eich galluogi i berfformio’ch gwasanaethau sylfaenol eich hun ac i gynorthwyo eraill yn y salon. Byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Hanfodol Cymru a Dyfarniad mewn Cymhwyster Profiad Gwaith.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio; Unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Therapi Harddwch tra’n eich paratoi’n ymhellach ar gyfer fgyrfa yn y sector hwn. Agweddau sylfaenol Therapi Harddwch i’ch galluogi i helpu’r Therapydd, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Cwsmeriaid. Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth.

Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi Therapi Harddwch theori ac ymarferol gyda llawer o gyfleoedd i weithio mewn amgylchedd masnachol.

Bagloriaeth Cymru - byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd a iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A* - E gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster cwrs sylfaen

Cewch eich gwahodd i gyfweliad llinell gyntaf a gwneud cyflwyniad cwrs ail linell. Asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol ar gleientiaid sy'n talu, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Mae arholiadau allanol ar-lein a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

TEST ADDITIONAL FEES

Cod cwrs

7BF103AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i raglen Therapi Harddwch Lefel 2. Er mwyn i chi gyflawni’ch llawn botensial ar gyfer gofynion proffesiynol y diwydiant, argymhellir yn gryf eich bod yn gwneud Lefel 2/3.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.