Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Cam 3 Celfyddydau Perfformio

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs yn seiliedig ar berfformiad i raddau helaeth. Byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan ar y llwyfan ac oddi arni mewn amrywiaeth o wahanol berfformiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Gwyl Shakespeare a berfformir mewn theatr broffesiynol. Ochr yn ochr ag elfennau perfformio’r cwrs, mae'r amserlen yn cynnwys Cyfryngau, Celf, Ffotograffiaeth, Llythrennedd a Rhifedd.

Bydd dysgwyr yn ymgymryd â chreu a golygu ffilmiau byr, gwneud eu hanimeiddio eu hunain, ysgrifennu ar gyfer cynnyrch cyfryngau, golygu lluniau eu hunain gan ddefnyddio meddalwedd wahanol ac arddangos eu gwaith celf. Hefyd, rhoddir cyfle i fyfyrwyr arddangos eu sgiliau yn y ‘Gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol’ rhanbarthol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Rhennir y cwrs yn unedau unigol, gan weithio tuag at gymhwyster Tystysgrif yn y Celfyddydau Perfformio. Mae'r cwrs yn amrywiol gyda nifer o unedau cyffrous fel; Cymryd rhan mewn Perfformiad, Cynhyrchu Delweddau ar gyfer Cynnyrch Cyfryngau, Recordio ac Addasu Deunydd ar gyfer Cynnyrch Cyfryngau, Ysgrifennu a Golygu ar gyfer Cynnyrch Cyfryngau, Dylunio a Chreu Cynnyrch Celf.

Ymhlith y cymwysterau ychwanegol mae’r cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd ar lefel Mynediad 3.

Gofynion Mynediad

Rhaid ichi fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd ac yn gweithio tuag at gymwysterau Mynediad 3.

Ar ôl ichi wneud cais, fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad, a sefyll asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd, er mwyn pennu a oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch.

Asesiad

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy ystod o ddulliau, gan gynnwys casgliad o unedau wedi'u cwblhau, portffolios ac arsylwadau ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

ISFE34NA

Dilyniant Gyrfa

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.