Cam 3 Celfyddydau Perfformio

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cwrs hwn yw datblygu eich hyder, eich cyflwyno i brofiadau creadigol newydd ac edrych i mewn i ochr ymarferol a thechnegol proffesiynau'r celfyddydau a'r cyfryngau. Mae'r cwrs yn cynnig llawer o brofiadau creadigol gyda mynediad at gyfleusterau rhagorol i helpu i ddatblygu eich sgiliau. Y nod ar ôl ei gwblhau yw i ddysgwyr gael mynediad at gwrs lefel 1 yn y Cyfryngau Creadigol / TG.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sydd ag awydd datblygu eu sgiliau creadigol, megis celf, cerddoriaeth, graffeg, darlunio, ysgrifennu creadigol, ffilm, golygu a ffotograffiaeth.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Rhennir y cwrs yn unedau unigol, gan weithio tuag at gymhwyster Tystysgrif yn y Cyfryngau Creadigol. Mae'r cwrs yn amrywiol gyda nifer o unedau cyffrous fel; ysgrifennu ar gyfer cylchgrawn, blog neu bapur newydd; dylunio, gwneud ac arddangos prosiectau celf a ffotograffiaeth gan ddefnyddio gwahanol feddalwedd greadigol e.e. animeiddio stop-symud; cyflwyno meddalwedd golygu a llawer mwy.

Ymhlith y cymwysterau ychwanegol mae’r cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd ar lefel Mynediad 3.

Gofynion Mynediad

Rhaid ichi fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd ac yn gweithio tuag at gymwysterau Mynediad 3.

Ar ôl ichi wneud cais, fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad, a sefyll asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd, er mwyn pennu a oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch.

Asesiad

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy ystod o ddulliau, gan gynnwys casgliad o unedau wedi'u cwblhau, portffolios ac arsylwadau ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

ISFE34NA

Dilyniant Gyrfa

 • Fe'ch gwahoddir i fynychu ysgol haf, a nod yr ysgol haf fydd eich cyflwyno i fywyd coleg a'r dysgwyr eraill yn eich dosbarth.

Potential Careers

Career Info

 • Journalist, newspaper or periodical editor

  Average salary: £32,058

 • Public relations professional

  Average salary: £30,537

 • Advertising accounts manager or creative director

  Average salary: £35,568

 • Arts officer, producer or director

  Average salary: £28,685

 • Photographer, audio-visual or broadcasting equipment operator

  Average salary: £20,982

Description

Jobholders in this unit group investigate and write up stories and features for broadcasting and for newspapers, magazines and other periodicals, evaluate and manage their style and content and oversee the editorial direction of these types of output and publication.

Entry Requirements

Entrants usually possess a degree or equivalent qualification. A variety of postgraduate diplomas is available. NVQs/SVQs covering various aspects of journalism are available at Levels 3 and 4.

£19,695
£32,058
£51,656

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa