Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfleoedd i ddatblygu a gwella ystod o sgiliau a thechnegau bywyd a sgiliau personol, yn ogystal â datblygu sgiliau Cyfathrebu a Rhifedd.

Mae cynnwys y cwrs yn cynorthwyo diddordeb mewn gwahanol feysydd allai olygu symud ymlaen i gael cymhwyster galwedigaethol. Mae pob pwnc yn golygu peth Llythrennedd a Rhifedd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ar gyfer cymhwyster BTEC mewn Annibyniaeth a Gwaith yn ogystal â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd.

.

Gofynion Mynediad

Dylech fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 1 / 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd, gan weithio ar gyfer cymwysterau Lefel M2 (E2).

Cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad, a chynhelir asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd i ganfod os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Caiff rhai pynciau eu hasesu drwy gasglu eich gwaith ynghyd mewn portffolio. Byddwch yn cwblhau aseiniadau mewn llythrennedd a rhifedd.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

ISFE24RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd cyfle i chi symud ymlaen i gyrsiau ar lefel uwch mewn maes galwedigaethol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa