Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rhai sydd am gymhwyso fel trydanwyr cymwysedig ac eisoes wedi ennill cymhwyster lefel 2 mewn Gwaith Gosod Trydan.

Wrth ymuno â’r cwrs, neilltuir tiwtor i’ch helpu i ddatblygu’ch Cynllun Gweithredu Unigol a rhoi help gyda strwythur eich portfolio o dystiolaeth a thrwy hynny yn eich galluogi i reoli’ch amser astudio yn effeithiol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio saith uned sef: Deall deddfwriaeth amgylcheddol, arferion ac egwyddorion gwaith; Cynllunio, paratoi a dylunio gosodiadau trydan; Sgiliau’r grefft o osod trydan; Archwilio, profi, comisiynu ac ardystio systemau electro-dechnegol a chyfarpar; Diagnosio a chywiro namau trydanol; Gwyddoniaeth ac Egwyddorion Trydan; Gofynion BS7671:2008 ‘2011’ a’u cymhwyso i’r gwaith o osod trydan.

Gofynion Mynediad

Byddwch wedi cyflawni cymhwyster lefel 2 mewn Gwaith Gosod Trydan

Asesiad

Cewch eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aeiniadau theori ac arholiadau ar-sgrîn.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F320YA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae’r cymhwyster hwn yn gymhwyster technegol cydnabyddedig ar gyfer trydanwyr a’r dilyniant naturiol ar ôl cwblhau’r cwrs fyddai astudio ‘dilysu a’r ardystio cychwynnol o osodiadau trydan’ ac ‘archwiliad cyfnodol, yn profi ac ardystio gosodiadau trydan’.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.