Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Trwy sesiynau gweithdy ac ystafell ddosbarth ochr yn ochr â phrofiad gwaith, mae'r cwrs hwn yn rhoi profiad gwerthfawr ichi mewn amryw grefftau adeiladu a'i nod yw gwella sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Gan ddilyn y cwricwlwm sgiliau ymarferol, byddwch yn astudio Tystysgrif mewn Astudiaethau Galwedigaethol, a all gynnwys Peintio ac Addurno, Gwaith Saer, Bricwaith, Plastro, cynnal a chadw adeiladau, Theori Adeiladu a Sgiliau Hanfodol.

Ymhlith y cymwysterau ychwanegol mae Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd.

Gofynion Mynediad

Rhaid ichi fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd a byddwch yn gweithio tuag at gymwysterau Mynediad 3.

Fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad, a byddwch yn sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennau a oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch.

Asesiad

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy ystod o ddulliau, gan gynnwys portffolios ac arholiadau.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Safety Boots and Equipment is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

ISFE07YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch eraill neu i gyflogaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.