Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu (Gwallt, Colur a Cholur Effeithiau Arbennig yn y Cyfryngaui)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu dealltwriaeth o ystod eang o sgiliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen ymhellach i addysg uwch neu fod yn gymwys i ddechrau gyrfa lwyddiannus yn niwydiant y cyfryngau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch wedi datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys:

• Gosod a Dylunio Colur ar gyfer Perfformiad • Steilio Gwallt a Gwisgo Perfformwyr • Unedau Cynhyrchu gan gynnwys gweithio ar gynyrchiadau byw • Gwallt a Cholur Cyfnod

• Colur Effeithiau Arbennig a Gosod Prostheteg • Steilio Gwallt Ffantasi • Celf y Corff

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A * - C mewn Mathemateg a'r Saesneg/Cymraeg neu Ddiploma Cyntaf BTEC mewn pwnc cysylltiedig.

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad gyda phortffolio o'ch gwaith. Bydd gofyn ichi hefyd sefyll asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennu a oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Asesiad

Ceir asesu parhaus trwy gydol y cwrs gydag aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, rhoddir gradd gyffredinol o Bas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £50). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9AF307NA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae cyflogwyr a Sefydliadau Addysg Uwch (Prifysgolion a cholegau) yn gwerthfawrogi diplomâu. Ceir dilyniant i'r HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol (Llwybr Colur) yng Ngholeg Y Cymoedd ac yna'r BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig (Blwyddyn Sefydlu). Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli yn y Diwydiannau Creadigol (Teledu a Ffilm) sy'n ehangu yn Ne Cymru.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.